John Goedee

John  Goedee

John Goedee is als parttime hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen & ketensamenwerking verbonden aan de faculteiten Sociale Wetenschappen en Humanities van de Universiteit van Tilburg. Goedee is tevens werkzaam bij stichting Optimale Samenwerking van waaruit hij ervaring heeft met het begeleiden van en adviseren over complexe samenwerkingsprocessen op de scheidslijnen zorg, veiligheid, handhaving en bestuur. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s als huiselijk geweld, kindermishandeling, multi-problem gezinnen, personen met verward gedrag, overlastgevers en veelplegers, en informatiedelingvraagstukken. Goedee heeft verschillende publicaties op zijn naam staan waaronder 'Samenwerken en Regisseren' (2017) en 'The nature of Orchestrational work' (2017).