Bas Peeters

Bas Peeters

Bas Peeters werkt als consultant Zorg bij Berenschot en heeft vanuit een bedrijfskundige achtergrond sinds 2012 gewerkt in de zorgsector. In zijn werk staat het verbeteren van bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg centraal, voornamelijk binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Zo heeft hij als projectleider het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geïmplementeerd en recent meegewerkt aan een landelijk kostprijsonderzoek in het jeugddomein. Daarnaast is hij betrokken bij de lokale politiek om ook vanuit die rol de Nederlandse zorg een stukje beter en mooier te maken.