BLOG

Minder regels AWBZ levert miljoenen op

Minder regels AWBZ levert miljoenen op

Simpel is de trend: Nederland neemt afscheid van ‘intensieve menshouderij’ in langdurige zorg.

Mijn 91-jarige tante is gevallen. Ja, ze heeft haar heup gebroken. Gelukkig kon ze binnen een dag worden geopereerd. Dank u, het gaat haar goed, ze kan uit bed komen. Wat nu? Revalidatie, het verzorgingshuis of extra thuiszorg?

Er valt veel te kiezen

“ZZP, CIZ, PGB, al die afkortingen en regels: wat is het verschil en wat is nou het beste voor haar?,” vroeg mijn zus zorgelijk. Er valt veel te kiezen, stelde ik haar gerust. Ook in de care, de langdurige zorg waar miljarden euro’s per jaar omgaan, zijn de bakens verzet. Het verouderde mensbeeld van de ‘intensieve menshouderij’ is op zijn retour.

Maatwerk

De zorg wordt meer maatwerk. Simpel is de trend. Maak verschil; niet iedereen heeft altijd dezelfde zorg nodig. Steeds meer instellingen en thuiszorgorganisaties beleven deze omslag in het denken. Vaak worden zij gesteund door In voor zorg!, het stimuleringsprogram van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS). Ook heeft zij het ‘Experiment Regelarm’ ingesteld, waarbij 28 organisaties overbodige regels willen schrappen. Het experiment is ook te volgen via twitter.

Regelarm

Kern van dit project: niet alles hoeft meer tot in detail te worden geregeld en geregistreerd. Zo komt er vanzelf een einde aan de bureaucratisering en de mensonwaardige minutentellerij in de care. Niet het aantal uren zorg telt, maar de oplossing. Meer tijd, meer aandacht, meer flexibiliteit, heet dit bij thuiszorgorganisatie Icare in Wageningen.

Netwerk cliënt inzetten

Zet in op het eigen netwerk van de klant. Dan kunnen zorgverleners zich beperken tot de noodzakelijke zorg. Dat is de filosofie bij Icare. Gevolg? Klant en medewerker krijgen het beter naar hun zin. Bijkomstig voordeel: er liggen miljoenen euro’s voor het grijpen, weet zorgverzekeraar Menzis.

Laat de Tweede Kamer hier eens naar kijken, als er wordt gepraat over administratieve lasten in de care. Dan weten mensen als mijn zus ook wat ze moeten kiezen als hun oude tante weer op been komt.

Willem Wansink

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bybau

28 maart 2012

Ik ben het geheel eens met Hr Wansink. Bij de uitwerking van de verschillende experimenten wordt alleen te weinig nagedacht over waar de ruimte zit om deze regels te verminderen. Een zorgaanbieder heeft ook een informatiebehoefte net als VWS, NZa en anderen. Deze informatie wordt veelal uit de administratie gehaald. Hier wordt in de experimenten nauwelijks rekening mee gehouden. Ik pleit dan ook voor regelarm, maar wel op een slimme verstandige manier.

ce jansen

1 april 2012

Geheel met de strekking van het artikel eens. Het management moloch welke veelal niet uit kernprofessionals is samengesteld, beperkt de creativiteit van de werkvloer. Vaak nutteloze protocollen en bureaucratische administratie wordt over de werkvloer heen gegooid. Helaas is het management vaak lager opgeleid dan de werkvloer (artsen met specialistentitel). Men denkt complexe processen met protocollen op te kunnen lossen en zo het voorste gedeelte van de hersenen niet nodig te hebben.
Mijn advies; laat alleen de uiterst noodzakelijk protocollen bestaan, versimpel de administratie zo veel mogelijk. Kijk wat de bewoners (patienten, clienten) nodig hebben en pas daar de organisatie op aan. Kijk niet of de bewoner (patient, client) in de organisatie past.

Top