BLOG

Investeer in verpleging en verzorging

Investeer in verpleging en verzorging

De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn hét verkiezingsthema op 12 september. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) roept op om te investeren in verpleegkundigen en verzorgenden voor duurzame, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Laat verpleegkundigen meer taken overnemen van artsen.

We kennen voorbeelden van zorg die overgenomen is door verpleegkundigen, met hogere patiënttevredenheid en kwalitatief goede en veilige zorg. En die ook goedkoper is. De politiek heeft de wetgeving aangepast om dit mogelijk te maken. Belangrijk is nu dat ook belemmerende regelgeving wordt aangepakt, met name rondom de bekostiging van zorg. Nu voert de verpleegkundige vaak de behandeling/zorg uit terwijl op de polikliniek de medisch specialist nog langs moet komen om de DBC/DOT te openen. Dit kan anders. 

Behouden van zorgmedewerkers

Investeren in opleidingen, ontplooiingsmogelijkheden creëren en het verminderen van de administratieve lasten- en regeldruk, zijn enkele voorbeelden waardoor verpleegkundigen en verzorgenden langer behouden blijven voor de zorg. Uit onderzoek blijkt dat als werkgevers investeren in medewerkers, zij langer bij hun organisatie blijven werken. Dit levert geld op want er zijn geen dure wervingscampagnes nodig. En medewerkers hoeven minder nieuwe collega’s in te werken. Dit bespaart niet alleen veel geld maar ook veel frustratie. Bijna alle  verkiezingsprogramma’s geven aan dat administratieve lasten in de zorg verminderd moeten worden, maar de wijze waarop ontbreekt. Hierdoor kunnen het loze beloften zijn, die na de verkiezingen weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Kwalitatieve eisen bij Wet BIG

Om duurzame kwaliteit te kunnen garanderen moet de wet BIG bij de herregistratie niet alleen kwantitatieve eisen aan zorgverleners stellen, maar ook kwalitatieve eisen. Het moet transparant zijn welke scholingen en trainingen verpleegkundigen en verzorgenden hebben gevolgd om hun deskundigheid op peil te houden. Politici moeten deze kwalitatieve eisen bij de volgende evaluatie van de wet BIG meenemen. Dit geeft meer zekerheid aan patiënten dat zij daadwerkelijk deskundige zorgverleners aan hun bed treffen.

Middelen voor kwaliteitsinstituut

Voor deskundige zorg zijn richtlijnen en protocollen noodzakelijk. V&VN roept de politiek op om te investeren in de ontwikkeling van met name multidisciplinaire richtlijnen. Deze zijn een voorwaarde voor goede zorg, en zullen bij toepassing ook bruikbare uitkomsten opleveren voor het meten van de zorg. Het kwaliteitsinstituut i.o. krijgt een coördinerende rol bij de ontwikkeling deze prof. richtlijnen, alleen ontbreken nog de  financiële middelen voor de daadwerkelijke ontwikkeling. V&VN vraagt daarbij aandacht voor sectoren die achterlopen zoals de langdurige zorg.

Jenneke van Veen, bestuurslid V&VN

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Piet Faramcie

28 augustus 2012

Laat die verpleegkundigen die doktertje willen spelen maar lekker in de VS blijven. Het is trouwens niet eens goedkoper; de productiviteit ligt lager en het aantal verwijzingen hoger.

Zwanikken -Leenders

29 augustus 2012

Heel erg .

Sectoren die achterlopen ,de langdurige zorg !!!!!!!!!!!!

Zorgmensen willen scoren , mensen beter maken, terecht.

Voor hen die de wetenschap nog niet zover is ,moeten we voor gaan.
Maar vooral verpleegkundige ,daar laten werken ,waar het hardste nodig is , of het nu over kinderen of ouderen . gaat.
Eer hen die daar werken.
.Frans Pol

30 augustus 2012

Beste Jenneke,

Een oproep waar ik me geheel in kan vinden. Wanneer wij kijken naar de diverse ontwikkelingen die zich voltrekken en de zorg en die ons te wachten staan dan is het merendeel prima te koppelen aan de verpleegkundige expertise. Zeker is dit het geval wanneer wij kijken naar de toename van het aantal chronisch zieken en ouderen. Verder is van belang extra te investeren in Smart Care. We kunnen nu eenmaal niet alles oplossen met meer, meer en meer......geld en handen aan het bed. Het gaat juist om het bedenken van nieuwe systemen en oplossingen met daarbij gebruikmakend van technologie. Een prachtige uitdaging voor de Verpleegkundige.

Frans Pol
Verpleegkundige

Anoniem

30 augustus 2012

"V&VN roept de politiek op om te investeren in de ontwikkeling van met name multidisciplinaire richtlijnen."
Helemaal mee eens! Alleen wel erg jammer dat diezelfde V&VN de LEVV heeft laten 'verdwijnen' want dat was juist de organisatie die een belangrijke stem had in de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en de (belangrijke) rol van verpleegkundigen in de zorg,

Top