BLOG

Sparen voor gezondheid

Sparen voor gezondheid

Bonnetjes knippen en zegeltjes plakken oubollig? Menzis introduceerde deze week een digitaal spaarsysteem. Gedrag dat gezond en fijn is voor individuele verzekerden, de maatschappij en het verzekeringsbedrijf, wordt beloond.

 

Verzekerden die stoppen met roken, bewegen, mantelzorgen, bloed of organen doneren, online declareren en de zorgverzekeraar trouw zijn, verdienen punten. Naar eigen keuze in te zetten als korting op het eigen risico of te verzilveren in de webwinkel. Een goed idee?


Stimuleren

De zorgverzekeraar speelt met het spaarsysteem in op drie actuele vraagstukken in de zorg: de toename van ziekte door een ongezonde leefstijl, de stijgende zorgkosten en het tekort aan donoren. Alhoewel een ‘donorpolis’ al langer bestaat voor autoverzekeringen (mensen die hun wensen kenbaar maken aan het donorregister krijgen korting), steekt de zorgverzekeraar haar nek uit. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg spoorde eind vorig jaar zorgverzekeraars al aan hun klanten te stimuleren om gezonder te leven. Menzis doet dat in de vorm van een spaarsysteem waaraan alle verzekerden deel kunnen nemen: sport-Billy’s en chronisch zieken, rokers en mensen met ethische bezwaren tegen orgaandonatie. Kortom, een oer-Hollands systeem dat iedereen accepteert en niemand uitsluit.

Tegoedbonnen

Maar zal het werken? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen graag meedoen aan acties, met als belangrijkste reden ‘angst voor verlies’. Een korting mislopen, voelt als iets kwijtraken. Daarom knippen we tegoedbonnen uit pakken vanillevla, puilen onze portemonnees uit van kortingspassen en zullen verzekerden ook deze punten willen sparen. 
De afgelopen jaren heeft ‘nudging’, oftewel het makkelijk en aantrekkelijk maken van gezonde keuzes, opgang gemaakt. Nudging gaat over het beïnvloeden van gedrag van mensen en dat is wat het spaarsysteem ook probeert te doen. De vraag is wat het effect ervan zal zijn op de korte en de lange termijn. Is de prikkel juist, groot en langdurig genoeg?

Onwaarschijnlijk

Het aantal donoren neemt door deze actie mogelijk toe, maar ik zou verbaasd staan als mensen hun levensstijl duurzaam wijzigen om geen 220 maar 185 euro eigen risico te betalen of om korting te krijgen. Dit zou betekenen dat verstokte rokers gevoeliger zijn voor een economisch voordeeltje dan voor een serieus risico op longkanker. Het zou betekenen dat verzekerden die al beschikken over Airmiles, Douwe Egberts- en Rentepunten voor anderen gaan zorgen in de ruil voor nog meer punten. Onwaarschijnlijk, maar als het zou werken zou het geweldig zijn.  

Navolging

Vooralsnog is het doorbreken van het taboe op het belonen van gezond gedrag de grootste waarde van dit initiatief. Niet praten en theoretiseren, maar doen en goed kijken wat er gebeurt; wat werkt wel en wat niet? Wat mij betreft een experiment dat evaluatie, gedegen vervolgonderzoek en navolging verdient.

 

Maaike de Vries, chef Zorg, De Argumentenfabriek

 

 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

22 september 2012

Inderdaad is het uiterst twijfelachtig of men serieuze pogingen zal ondernemen om gezonder te leven, voor een minimale korting of ander minimaal voordeel. Ik denk van niet.

En dan is er nog het probleem van de fraudegevoeligheid. Wordt men op zijn woord geloofd als men zegt regelmatig te sporten en gezond te eten? Dan is een massale aanvraag voor de punten en een failliet van het systeem binnen een paar jaar tijd te verwachten.

Een meer fool-proof en tegelijkertijd meer belonend systeem is om korting te geven op alle drie premies (nominaal, werkgeversbijdrage en AWBZ) als men gezonde concentraties biomarkers van de metabole conditie in het bloed heeft.

Een sneltest daarvoor moet nog ontwikkeld worden maar zou technisch goed mogelijk moeten zijn. Vooral de ontdekking van de c-reactieve proteïnes biedt hoop daarop. Zie www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

Aangaande het roken hoeft men als primaire maatregel slechts de accijnzen kostendekkend te maken, als ze dat niet al zijn. En een rookverbod in te voeren in en op de pleinen van middelbare scholen, rookgelegenheden voor personeel uitgezonderd.

Voor alcohol geldt als primaire maatregel dat ook de accijnzen daarop kostendekkend zouden moeten zijn.

En voor degene die het nog niet wist: in tegenstelling tot wat het RIVM stelt loont dit soort preventie ook in financieel opzicht. Zie ook hiervoor www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

van den Berg

22 september 2012

@frank: Wat bedoel je met "in tegenstelling tot wat het RIVM stelt loont dit soort preventie ook in financieel opzicht"?

Frank Conijn

23 september 2012

@ Van den Berg:
Het RIVM heeft een onderzoeksrapport uitgebracht waarin het stelt dat dit soort preventie niet leidt tot lagere levenszorgkosten: http://bit.ly/NJut1d.

De redenering was dat de meeste zorggelden uitgegeven worden aan mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen, en dat (vooral) rokers eerder overlijden en dus minder jaren in die huizen verblijven.

Deze stelling is ook in diverse artikelen, in het FD en het NRC onder andere, wereldkundig gemaakt. Het is zelfs zo dat het povere preventiebeleid van ministers Schippers daarop gebaseerd is.

Het rapport werkte echter met een rekenmodel. Eindpuntonderzoek, dat de feitelijke levenszorgrekeningen van rokers en niet-rokers en van obesen en niet-obesen optelden, kwam tot een andere conclusie. Het hele verhaal -- wel tamelijk lang maar korter kon ik niet maken -- staat beschreven op www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

Mitrasing

23 september 2012

De keuzes die belangrijk zijn worden niet gemaakt, dan krijg je dit soort ballonnen. Lijkt op Air Miles sparen en we weten wat er mee gebeurde: de miles werden steeds minder waard en de keuzemogelijkheden sluiten beperkt aan bij de spaarder.

Frank Conijn

23 september 2012

Wat ik nog vergeten ben is dat het rookverbod in de horeca veel beter gehandhaafd moet worden. Niet alleen voor de niet-rokende bezoekers en het niet-rokende personeel, maar vooral ook omdat veel stoppogingen stranden in het café.

Palsma

24 september 2012

Het is een aardige geste van Menzis om zorgsparen te introduceren. Ik ben het met bovenstaande reacties eens en heb zelf vorige week ook een blog over dit onderwerp geschreven. VWS heeft als standpunt dat preventie niet betuttelend mag zijn, maar hoe ver mag 'de markt van de zorgverzekeraars gaan? lees meer op:
http://www.sportvoedingsadvies.eu/blog/item/48/Sparen%20voor%20gezondheid

Liesbeth Oerlemans

24 september 2012

Hoewel ik ook niet verwacht dat 'ineens' iedereen naar aanleiding van deze actie gezonder gaat leven, is het wel nuttig om het boekje 'Motiveren kun je leren' te lezen. Daarin staat nu juist een voorbeeld dat er patiënten zijn die eerder gemotiveerd zijn door geld dan door het feit dat ze een verhoogde kans hebben op longkanker. Geld lijkt dus wel een motiverende factor te zijn (voor sommige ? patiënten).

Palsma

24 september 2012

Het is een aardige geste van Menzis om zorgsparen te introduceren. Ik ben het met bovenstaande reacties eens en heb zelf vorige week ook een blog over dit onderwerp geschreven. VWS heeft als standpunt dat preventie niet betuttelend mag zijn, maar hoe ver mag 'de markt van de zorgverzekeraars gaan? lees meer op:
http://www.sportvoedingsadvies.eu/blog/item/48/Sparen%20voor%20gezondheid

Frank Conijn

25 september 2012

Een correctie op wat ik schreef in bericht nr. 3. Ik schreef dat dat de meeste zorggelden uitgegeven worden aan mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het zit echter iets anders. De meeste zorgkosten (80%) worden uitgegeven aan mensen in hun laatste levensdecennium. Wel is het zo dat verblijf in een vooral verpleeghuis zeer duur is.

nxPNkqdqFixzr

18 oktober 2012

Goozr,,Fanatiekeling beetje half 5 op staan pfffIk ben vrooal blij dat ik nu weet dat het andere' eten er ook weer goed uit komt Kan ik weer rustig slapen vannacht!Groetjes van alle KleppersJordi Klep

Top