BLOG

De liefde tussen care en cure

De liefde tussen care en cure

Op donderdag 14 februari organiseren ActiZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het Valentijnsdebat over de liefde tussen cure en care. ActiZ directeur Aad Koster en NVZ directeur Margot van der Starre trappen het debat af in een gezamenlijk blog.

Aad Koster: Op Valentijnsdag gaan we de liefde tussen de cure en de care onderzoeken in een landelijk debat in De Rode Hoed in Amsterdam. Het is niet voor het eerst dat over deze relatie gesproken wordt. Want we vinden de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen heel belangrijk. Maar misschien is dit wel de eerste keer dat we in alle openheid met elkaar in gesprek gaan over het verstevigen van onze ‘liefde’.  

Innige relatie

Margot van der Starre: We zijn het zeker eens over het belang van samenwerking. De cure en care hebben een gezamenlijk belang om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en doelmatig te organiseren. Onze relatie wordt steeds inniger. Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds ouder worden is er een steeds grotere groep mensen met chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Zij hoeven niet perse binnen de cure-sector begeleid te worden. En wanneer de cure meer aansluit bij de care wordt de zorg patiëntvriendelijker en goedkoper. 

Afspraken

Aad Koster: Vanuit de care kunnen mensen bijvoorbeeld begeleid worden naar een ziekenhuisopname: bijvoorbeeld wanneer een oudere een heupoperatie moet ondergaan, kunnen we zorgen dat hij met fysiotherapie vooraf een betere conditie heeft, waardoor hij ook sneller zal herstellen na de operatie. Daarover moeten cure en care goede afspraken maken.

Medische kennis

Margot van der Starre: Aan de andere kant hebben zorgprofessionals in de care meer medische kennis nodig van wat hun bewoners nodig hebben na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld op gebied van medicijngebruik. Door goede kennis van medicijnen, kunnen verzorgenden ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik helpen voorkomen.

Overdracht

Aad Koster: Een goede overdracht tussen de verschillende zorgverleners is cruciaal. Wij hebben daarin beiden een verantwoordelijkheid en we kunnen daarin ook beiden nog verbeteren. In de voorbereiding voor een ziekenhuisopname kan de VVT een rol nemen. En gezamenlijk kunnen we goede protocollen opstellen voor de overdracht. Daarnaast vind ik dat de cure te veel kijkt naar alleen het te behandelen orgaan. Het is al tekenend dat tussen verpleeghuis en ziekenhuis een cliënt een patiënt wordt. Voor een cliënt kijken we naar de kwaliteit van leven, naar wat hij zelf kan en waar hij ondersteund moet worden. Een patiënt is een gebroken heup, bij wijze van spreken.

Reële uitkomst

Margot van der Starre: De cure kijkt vooral vanuit perspectief 'hoe kan ik deze meneer of mevrouw beter maken'. Bij oudere mensen is 'beter maken' niet altijd meer een reële uitkomst. Ook in de cure zou het streven moeten zijn naar 'zo'n goed mogelijke kwaliteit van leven bieden'. Dat leidt mogelijk tot de uitkomst dat er niet meer behandeld zou moeten worden. Dat is binnen de cure echter niet de meest logische beslissing van professionals die er juist op gericht zijn mensen beter te willen maken.

Begrip

Aad Koster: Om dat doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de mensen die wij in zorg hebben, te bereiken, zullen we beiden hard aan de relatie moeten werken. Cure en care zijn nu twee werelden, die één moeten worden. Zij moeten dus meer met elkaar gaan communiceren; specialisten zouden bijvoorbeeld ruggespraak kunnen houden met de thuiszorg om de overgang voor de cliënt van cure naar care makkelijker te maken. Daarnaast is het nodig dat de professionals uit die werelden begrip hebben voor de wereld van de ander.

Over de muren

Margot van der Starre: Goede voorbeelden van samenwerking zijn er: waar cure en care ook organisatorisch samenwerken. Zo is bij Rivas beademing mogelijk in de care, waarbij de verzorging de benodigde specialistische medische kennis heeft. En in het ziekenhuis werkt men er volgens het planetree concept, wat inhoudt dat veel rekening wordt gehouden met de wensen van -met name- oudere patiënten zodat zij zich op hun gemak voelen.

De twee werelden kunnen daarnaast ook worden samengebracht in zorgketens en door de ziekenhuiszorg ook buiten de muren van het ziekenhuis te leveren. Medisch specialistische zorg kun je ook leveren in verpleeg- of verzorgingshuizen of in het gezondheidscentrum in de wijk, of zelfs in consulten bij mensen thuis. Er zijn al meerdere initiatieven in het land. Naast alle aandacht voor 'concentratie' is ook aandacht voor spreiding van zorg op zijn plek!  

Aad Koster: Dit zijn zaken die in het Valentijnsdebat op 14 februari over de liefde tussen cure en care aan de orde komen. Misschien kunnen we gezamenlijk de relatie nog hechter maken!

Aad Koster & Margot van der Starre
Directeur van ActiZ & directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Hieronder kunt u de livestream volgen van het Valentijnsdebat.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

14 februari 2013

Heel goed dat cure en care beter naar elkaar kijken en luisteren. Ken dat uit eigen ervaring als lid van de clientmedezeggenschapsorganen bij een zorginstelling die verstandelijk gehandicapten-, psychiatrische- en verslavingszorg biedt. Overigens is care veel meer dan alleen ouderenzorg, zoals de tekst hierboven lijkt te suggeren. Care is langdurige en levensbrede zorg voor mensen die levenslang zorg nodig hebben, vanaf hun geboorte en dus niet alleen de laatste jaren van hun leven.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

15 februari 2013

Met een 'lean'-bril op is deze liefdesbenadering tussen care en cure juist een ómweg: dus een spilvol vertrekpunt! Dat merk je ook aan de 'overdracht', die als aspect centraal komt in deze benadering.
Als je het patienten/bewoners-perspectief echter als vertrekpunt neemt, ontdek je dat heel andere knelpunten en verspillingen in het proces van zorgbeghoefte prioriteit krijgen en dat het fenomeen 'overdracht' op zich een verspilling is! Zo fascinerend is een andere bril en zo anders de resultaten!

Top