BLOG

Pak patiëntveiligheid bij bron aan

Pak patiëntveiligheid bij bron aan

Eind vorig jaar presenteerden mijn fractiegenoot Michiel van Veen en ik onze initiatiefnota Patiëntveiligheid. De afgelopen maanden hebben we daar met een groot aantal personen en organisaties over gesproken. De reacties waren divers en prikkelend.

Een organisatie beweerde dat er eerst een generatie artsen met pensioen moet gaan, willen er echte verbeteringen kunnen optreden op het gebeid van patiëntveiligheid, want oudere artsen hebben dit onvoldoende in hun genen zitten.

Cockpitprocedures

Veelvuldig maakten mensen de vergelijking met de lucht- en ruimtevaart. Daar was de vliegtuigramp van Tenerife in 1977 waar een Pan Am- en KLM- vliegtuig met elkaar in botsing kwamen met als gevolg 583 doden, een keerpunt op het gebied van veiligheid. Na deze ramp werden radicale veranderingen doorgevoerd. De communicatieregels tussen verkeersleiders en piloten werden aangescherpt. Vliegtuigfabrikanten begonnen apparatuur toe te voegen waarmee men door mist kan kijken. Cockpitprocedures werden gewijzigd: de hiërarchische verhoudingen werden verminderd en er werd meer aandacht besteed aan het nemen van besluiten na wederzijdse instemming, het zogeheten crew resource management.

Eigenlijk zou het feit dat er in de Nederlandse zorg jaarlijks bijna potentieel 2000 vermijdbare doden vallen, een keerpunt moeten zijn in de zorg, werd er gesteld.

Geschiktheidtest

Ook werd de vraag opgeworpen waarom piloten wel een geschiktheidtest moeten doen voor ze met hun opleiding mogen beginnen en artsen niet. Wat de opleiding betreft verbaasde een aantal mensen zich erover dat patiëntveiligheid geen deel uit maakt van de opleiding tot arts. Artsen zouden pas te maken krijgen met patiëntveiligheid als ze aan de slag gaan in een ziekenhuis.

Arts op non-actief

Veel, vooral boze, reacties kwamen er op ons voorstel om in de periode dat de IGZ onderzoek doet naar het functioneren van een arts en de IGZ vermoedt dat de betreffende arts niet goed functioneert, de arts op non-actief te stellen.

Daarmee is er genoeg stof voor discussie op ons symposium Patiëntveiligheid dat plaats vindt op maandagmiddag 25 februari 2013 in het gebouw van de Tweede Kamer. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Anne Mulder
Tweede Kamerlid voor de VVD

8 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

21 februari 2013

Binnenkort is er een patiëntgericht symposium "politiekveiligheid" !

Een thema dat vele professionals en patiënten zal interesseren.
Hoe kunt u zich wapenen tegen iedereen, die op uw portemonnee uit is, zonder dat daar iets tegenover staat.

Het zal plaatsvinden op 13 april 2013, in hotel de Reehorst in Ede.

Het zal gaan over de gezondheidsbedreigende rol van ignorante politici met het IQ van een garnaal. Over de relatie marktwerking in de zorg, en uw portemonnee. Over het demoniseren van hulpverleners ten gunste van de innige partners VVD-ZN. Over privacy. Over waarom er zo weinig patiënten zich vrijwillig hebben aangemeld voor het LSP. Over Achmea.
Over vrije artsenkeuze. Over restitutiepolissen. Over de Eed. Over dementerende ouderen die zich moeten zien te verweren tegenover agressieve Ambulante Euthanasie Teams.
Kortom, over datgene wat een beschaafde samenleving zou moeten voorstaan anno 2013, over hoe het zover heeft kunnen komen maar vooral: hoe kunnen wij aangeven dat dit NOOIT meer mag gebeuren!Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 22-02-2013 09:47.

Anoniem

22 februari 2013

Waarom niet eerst praten over de aansturing van artsen? Als die eigen koning in een koninkrijk zijn dan heeft het toch geen zin om te praten over handen wassen of alcoholgebruik?

Anoniem

22 februari 2013

Gewoon de artsen afschaffen, dan kunnen ze ook niet dysfunctioneren. En bovendien: dat werk kan toch ook wel door anderen gedaan worden, zelfs politici weten hoe het moet.

E.Kriek

23 februari 2013

@Anoniem #2, patientveiligheid zal nooit en te nimmer gebaat zijn bij anoniem geblaat over het zogenaamde koninkrijk van artsen.
Mijn stelling is dat de grootste vijand voor patientveiligheid een zorgmarkt is, die niet gericht is op kwaliteit maar op volume, c.q. kwantiteit, c.q. winst.
Als professionals in een keurslijf worden gedwongen om simpelweg te produceren, en om blindelings te doen wat de klant wil, verdwijnt de inherente drive van professionals om "goed werk" te leveren.
Zorgmarkt, zorgconsumentisme, is de grootste vijand van patientveiligheid.
Handen wassen? Laat me niet lachen.
In onschuld misschien. Als ik tenminste wegkijk, en anoniem reageer. Laffer bestaat immers niet.

Graag wil ik u uitnodigen om een kijkje te nemen in de wondere wereld van professionals;
mevrouw Tonkens heeft daar het een en ander over geschreven:

http://www.waterlandstichting.nl/?p=artikelen&s=bekijken&id=1446

Doe er uw voordeel mee.

E.Kriek

23 februari 2013

@ anoniem #2: gelukkig is er een cure voor u: een operatie!!!

http://www.skipr.nl/actueel/id13851-cz-zeker-25000-onnodige-operaties-per-jaar.html

zwanikken-leenders

24 februari 2013

Altijd tweedeling in de zorg geweest

52 jaar met plezier werkzaam in de zorg

vroeger eerste tweede en derde klas in algemene ziekenhuizen
Psychiatrie vierde klas

Höppener

24 februari 2013

Mevrouw Schippers maakt de inspectie overbodig en brengt patiënten veiligheid verder weg.
Mevrouw Schippers heeft als verantwoordelijk minister de Inspectie voor de gezondheidszorg laten wegzakken in een steeds diepere put. Hoe ver kan een organisatie nog zakken als de meest privacy gevoelige informatie op straat ligt. De minister heeft bij herhaling haar mening over de IGZ gegeven en daarbij de Inspectie te lang gesteund in het niet serieus nemen van de burger, patiënt of klager.Haar reflex was steeds hetzelfde er nog dichter bovenop zitten, meer regels, procedures en controle en meer toezicht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in meer wantrouwen.. De vraag is nu zelfs reëel of de inspectie zijn krediet niet verspeelt heeft en beter worden opgeheven.
Wat moet de minister nu wel doen?
Als eerste haar blikveld verruimen. Zij moet zich eerst richten tot het veld van de zorg en met hen een majeur plan opstellen en een ultieme poging ondernemen het vertrouwen weer te herstellen. Dan gaat het niet alleen over wantrouwen naar de IGZ maar juist ook het al te lang bestaand breder wantrouwen in de gezondheidszorg bij burgers, professionals, media, overheid en politiek.. De minister van volksgezondheid moet de stormvlag hijsen totdat het weer normaal is dat de burgers vertrouwen hebben in de sector gezondheidszorg en de IGZ
Leg de focus bij de eigen verantwoordelijkheid van de sector zelf De inspectie is niet verantwoordelijk voor de “onnodig sterfgevallen ”of ernstige fouten. Er zijn circa 60.000 artsen en meer dan 900 duizend professionals. De inspectie kan dit nooit overzien. Kwaliteit en veiligheid begint op de werkvloer waar goed opgeleide zorgprofessionals elkaar moeten aanspreken op afwijkend gedrag. Professionals, besturen en raden van toezicht staan erbij maar zijn niet bereid in te grijpen of disfunctionerend professionals te melden bij het tuchtcollege.
De minister moet met het veld concrete afspraken laten maken hoe de veiligheid verbetert en welke cruciale rol voor de inspectie overblijft Dan zal duidelijk worden dat er behoefte is aan een gezaghebbende orgaan dat een aantal taken op, landelijk niveau uitvoert met name gericht op het optimaliseren van kwaliteit en veiligheid binnen het gehele zorgsysteem.
De uiteindelijk toets voor de minister moet zijn dat de burger het gezondheidszorgsysteem kan vertrouwen en serieus genomen wordt zodat zijn wens naar een gerechtvaardigd vertrouwen in de zorg ingevuld. Uiteraard zullen controle systemen nodig blijven..
Dus de minister en de politiek moeten het omgekeerde doen van wat ze nu doen. Niet zelf meer regelen maar met het veld de spelregels laten vast stellen waarop besturen, raden van toezicht en een inspectie kan toezien.
Armand Höppener, 9 jaar professional, 23 jaar bestuurder in de zorg geweest ,3 jaar adviseur van de inspectie en nu toezichthouder

E.Kriek

24 februari 2013

De Einsteins van de VVD hebben eindelijk het lek boven: "betaal een chirurg ook voor het voeren van een gesprek!

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/24/binnenland/niet-alleen-betalen-voor-operatie.xml

Bij zoveel onkunde past slechts een diep zwijgen.

Waarvan akte.

Top