BLOG

Groeiende vergrijzing vraagt om Deltaplan Dementie

Groeiende vergrijzing vraagt om Deltaplan Dementie

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden grote delen van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden onder water gezet. De grootste overstroming die Nederland ooit heeft meegemaakt. Om een dergelijke ramp te voorkomen is in 1957 de Deltawet door de Tweede Kamer aangenomen.

Inmiddels zijn we 60 jaar verder. De generatie die de watersnoodramp bewust heeft meegemaakt heeft een eerbiedwaardige leeftijd bereikt. Het gevaar voor een dergelijke ramp is grotendeels geweken. Nederlandse bedrijven zetten de toegepaste technieken inmiddels wereldwijd in. Maar er dient zich een nieuwe ontwikkeling aan. Waar dezelfde daadkracht voor nodig is als destijds in 1957. Het gaat om dementie…

Deltaplan …

De bevolking van Nederland vergrijst in een hoog tempo. Niet alleen het aantal ouderen neemt fors toe maar mensen worden ook steeds ouder. Op zichzelf een geweldige ontwikkeling maar met het stijgen der jaren nemen ook kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toe. In Nederland wordt het aantal mensen met dementie geschat op 256 000. In 2040 zal dit zijn verdubbeld tot ten minste een half miljoen en wereldwijd tot 115 miljoen. Dit stelt de samenleving voor een grote uitdaging: hoe zorgen we straks voor deze mensen?

… Dementie

Deze maatschappelijke, demografische en economische urgentie, vereist een nationale aanpak. Om te komen tot dit plan, ziet Alzheimer Nederland steeds meer kansen voor publiek-private samenwerking. Daarbij gaat het niet alleen om financiering van onderzoek, maar ook om concrete producten en technologische innovaties. Zo ontwikkelt KPN samen met ons een applicatie voor de smartphone voor mantelzorgers. Daarnaast rollen we met de Rabobank het concept dementievriendelijke gemeenschappen uit en werken we met PGGM aan weer andere nieuwe manieren om mantelzorgers bij dementie te ondersteunen.

En om een structurele oplossing te bieden voor dit grote vraagstuk, hebben Alzheimer Nederland, VUmc Alzheimercentrum, NFU en ZonMw het initiatief genomen tot een Deltaplan Dementie. Het gaat om een noodzakelijke investering van 200 miljoen, die zich zelf veelvoudig terugverdient, waarbij twee doelen centraal staat. Enerzijds wordt de zorg toekomstbestendig gemaakt met oog voor kwaliteit én kostenbeheersing. Anderzijds gaat het om onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van dementie. Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een afname van de groei van het aantal mensen met dementie.

Publiek-private steun

De spil van het Deltaplan Dementie is samenwerking tussen de publieke en private sector. Inmiddels hebben private partijen zich aangesloten. Dat is van levensbelang. Voor het draagvlak zal het Deltaplan in de uitvoering starten bij de vier Alzheimer Centra en andere kennisinstituten zoals Vilans, met private partijen zoals PGGM, Rabobank, Nefarma, Nutricia, Philips, VNO-NCW, Vita Valley, Achmea en CZ. Het is broodnodig om het plan te verbreden naar de gehele sector en meer private partijen. Zo kunnen we in Nederland de beoogde start-ups en bedrijvigheid stimuleren om innovaties zoals e-health ontwikkelingen van de grond te krijgen. Met de huidige publiek-private samenwerking in de basis verwacht Alzheimer Nederland een nog bredere groep private en publieke partners mee te trekken.

Om te komen tot de uitvoering van al deze innovaties, hebben we naast de samenwerking met commerciële partijen, ook de support nodig van de overheid. Een overheid die met ons durft te investeren, niet alleen in woorden maar ook met euro’s. Want met deze typisch Nederlandse aanpak willen we, samen met de overheid en private partijen, voorop lopen en in Nederland het tij keren nu het nog kan.

Gea Broekema-Procházka
Directeur/bestuurder Alzheimer Nederland                

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peltenburg

21 maart 2013

Ht kabinet heeft bedacht dat vanaf 2016 alle mensen met dementie die nu nog intramuraal beschermd mogen gaan wonen thuis moeten blijven wonen. Met extra thuiszorg alarmering tafeltje dekje, domotica e.d. Deze mensen hebben vaak ook nog somatische comorbiditeit. Laten we in ieder geval vanaf nu verplicht stellen dat huur en koop flatgebouwen leefstijlbestendig gebouwd MOETEN gaan worden. Zodat deze gebouwen eenvoudig toegankelijk blijven voor mensen die slecht ter been zijn en bijvoorbeeld zware toegangsdeuren niet meer open kunnen krijgen, geen drempels brede deuren enz enz...en ook bevorderen de bouw van kangeroe woningen!!!

Top