Tech

E-health helpt bij eigen regie

E-health helpt bij eigen regie

De recente Kamerbrief over e-health en zorgverbetering van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn zorgt voor veel herkenning bij InteraktContour. Zowel de wens en urgentie om e-health in de zorg te zetten, als de hobbels die daarvoor genomen moeten worden. Door positieve ervaringen wordt e-health steeds vanzelfsprekender.

Het doel en de urgentie van e-health zijn steeds duidelijker: het draagt bij aan de wens van cliënten om de regie over het eigen leven te houden of terug te krijgen. Ze kunnen langer thuis blijven wonen of zelfstandiger de dag door komen op een woonlocatie. Het geeft cliënten zelfvertrouwen en (een gevoel van) veiligheid. Bovendien is het kostenbesparend. Hobbels zijn er ook: de investeringen in de iPads, beeldtelefoons, beeldhorloges en domotica betalen zich niet direct terug. En hoe krijgen we medewerkers én cliënten enthousiast om ermee aan de slag te gaan?

Ervaring opdoen

InteraktContour heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren e-health ingezet. Het is een kwestie van proberen: wat werkt wel en wat niet? Bij welke cliënt past welke vorm van e-health? Successen worden uitgerold onder meer cliënten. Zo wordt bij cliënten die thuis wonen en ambulante begeleiding krijgen, de beeldtelefoon ingezet. Op afroep en op afspraak kunnen cliënten beeldcontact maken met het telezorgteam voor bijvoorbeeld het herinneren aan afspraken, taken of medicatie, hulp bij structurering van de dag of voor een luisterend oor. Verder is er veel ervaring opgedaan met de inzet van een iPad voor cliënten met afasie. Tijdens hun dagbesteding leren cliënten om te gaan met de iPad en deze in te zetten bij hun mondelinge communicatie. Sommige cliënten zeggen eindelijk weer zelfstandig de deur uit te durven!

Andere pilots op woonlocaties waren het inzetten van sensoren die vallen en dwalen signaleren, zodat de nodige hulp snel te plekke is. Een beeldhorloge en apps hebben we voor begeleiding bij het vinden van een dagritme en bij herinnering aan medicatie. Bij Elly die een slecht geheugen heeft door hersenletsel, ligt er altijd een iPad op tafel met een pictoplanner. Deze vertelt haar welke activiteiten er plaatsvinden op de dag en geeft haar een seintje om iets te drinken of naar de wc te gaan. De iPad kan overal mee naar toe zodat haar bewegingsvrijheid veel groter is geworden. Mooi was de bevestiging van de betrokken cliënten dat zij zich dankzij hun hulpmiddel zelf beter kunnen redden of zich veiliger voelen.

Reguliere inzet

Met deze mooie resultaten op kleine schaal zetten we e-health verder in bij InteraktContour. Op diverse manieren wordt e-health ingebed en gepromoot. Zo is er per locatie of team één medewerker 'ambassadeur e-health'. Om collega’s te informeren over de mogelijkheden van e-health en te signaleren welke cliënten er baat bij hebben. Daarnaast is e-health onderwerp van gesprek bij de intake en evaluatiegesprekken met cliënten en in de scholing van medewerkers. De inzet ervan stimuleren we door een financiële regeling, waardoor de kosten niet op de locatiebegroting drukken maar gedeeltelijk uit een centraal potje van InteraktContour komen. De grootste stimulans zijn echter de mooie verhalen van cliënten en medewerkers over hun ervaringen. Dat vormen uiteindelijk de beste reclame om je als zorgorganisatie en zorgmedewerker hard te maken voor de inzet van e-health.

Jan van Kampen
Bestuurder InteraktContour

Skipr organiseert samen met Emerce de e-Health Convention, deze vindt op 4 november 2014 plaats in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden: www.ehealthconvention.nl 

Lees ook het blog van Nictiz-directeur Lies van Gennip E-health redt levens  

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top