BLOG

Partnernetwerk zoekt trekker

Partnernetwerk zoekt trekker

Van een wild idee op Schiermonnikoog via een regionale pilot in Nijmegen tot nationale –ja, misschien zelfs internationale- standaard, ParkinsonNet heeft zich in tien jaar stormachtig ontwikkeld.

Het zorg- en onderzoeksnetwerk gericht op optimalisering van de zorg voor parkinsonpatiënten telt inmiddels 68 regionale teams met in totaal drieduizend gespecialiseerde zorgverleners, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen.

Spil

Dan hebben we de spil van het netwerk nog niet eens genoemd. En dat is –de  goede  verstaander  raadt het al- de patiënt. Waar menig zorgaanbieder zegt de patiënt centraal te stellen, doet ParkinsonNet dit letterlijk. Tenminste, dat valt op te maken uit te woorden van één van de patiënten die in de coverstory aan het woord komt. “Ik zit in het midden en de therapeuten zitten om me heen om mijn verhaal aan te horen”, vertelt hij over de gespecialiseerde consulten waar hij als parkinsonpatiënt  periodiek mee te maken heeft.

Klinkende munt

De patiënt niet als passief object dus, maar als partner: actief, meedenkend, handelend...  Naast het patiënten-partnerschap kent ParkinsonNet nog een belangrijke pijler. Zorg en research worden consequent gecombineerd. Dat houdt niet alleen de betrokken zorgverleners gemotiveerd, maar valt ook bij de zorgverzekeraars mooi in het pulletje. “De objectivering van informatie is enorm waardevol”, aldus De Friesland-topvrouw Diana Monissen. Die waarde weet ParkinsonNet bovendien in klinkende munt uit te drukken. Door complicaties als heupfracturen terug te dringen en daarmee ook het aantal ziekenhuisopnames, bespaart ParkinsonNet op jaarbasis zo'n 20 miljoen euro.  

Vooraanstaand

Met zulke cijfers zou je verwachten dat de aanpak van ParkinsonNet bij andere chronische ziekten massaal gekopieerd wordt. Niet dus. Wat mist is “een vooraanstaand persoon uit het zorgveld” die “trekker” wil worden, gelooft initiatiefnemer Bas Bloem. Wat waarschijnlijk ook wel wil helpen is buitenlands succes. Dat lijkt aanstaande met de recente overeenkomst met Kaiser Permanente. Het Amerikaanse health system besloot dit najaar om de netwerkaanpak ook in de Verenigde Staten groot uit te rollen. Historisch gezien zijn Amerikanen nu eenmaal wel echte “trekkers”.

Philip van de Poel, redacteur Skipr

Lees het nieuwsbericht Parkinson-zorg van morgen zoekt patiënt thuis op

In het decembernummer van Skipr-magazine staat een groot achtergrondverhaal over de lessen van tien jaar ParkinsonNet.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top