BLOG

KWF Kankerbestrijding pakt de regie

Deze week presenteerde KWF haar nieuwe beleidsvisie voor de periode 2015-2019. Een visie die mede met input van patiënten tot stand is gekomen. Belangrijke peiler daarin is dat we veelbelovende onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt willen krijgen.

Om dat te realiseren verschuift onze rol van financier pur sang naar facilitator van en investeerder in kankeronderzoek. Of simpeler gezegd: KWF gaat meer regie pakken.

Veelbelovend

Door de vele onderzoeksprojecten die we financieren heeft KWF als geen ander een beeld van de stand van het kankeronderzoek in Nederland. En dat ziet er veelbelovend uit, door alle kennis die in de afgelopen decennia is opgedaan. Door toponderzoek op gebieden als immunotherapie, personalized medicine en beeldvormende technieken, ontstaat een stip op de horizon die dichtbij ons ideaal komt: dat in de toekomst niemand meer hoeft te overlijden aan kanker. Wij denken dat we deze stip dichterbij kunnen halen door de volgende stappen te zetten:

In de wijze waarop we onderzoek financieren blijft kwaliteit natuurlijk leidend. Maar we gaan van onderzoekers verlangen dat zij van meet af nadenken over hoe hun onderzoek optimaal vervolgd kan worden om toepassing in de praktijk te realiseren. In de rol van kennismakelaar zal KWF ook zelf actief deze vervolgstappen faciliteren, bijvoorbeeld door relevante partijen in onderzoek met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren. Zo gaan we meer dan voorheen de samenwerking met private partijen zoeken om het proces van laboratorium naar patiënt zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Met de invoering van een flexibele financiering kunnen we beter inspelen op de diversiteit van  het hedendaagse kankeronderzoek, en maatwerk leveren op wat er specifiek voor een bepaald onderzoeksproject nodig is.  Ook kunnen veelbelovende onderzoeken sneller een vervolg krijgen. En door een deel van de inkomsten van onderzoek op te eisen wanneer vindingen zijn gedaan dankzij KWF-subsidies, kunnen we geld herinvesteren in nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Maximale impact

De nieuwe beleidsvisie waarborgt dat wij als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. We willen dat elke euro die de maatschappij aan ons toevertrouwt maximale impact heeft op onze missie. Dat is nodig: in de ruim 65 jaar dat KWF bestaat zijn we samen met het onderzoeksveld op verschillende fronten heel succesvol geweest. Waar in 1949 de gemiddelde vijfjaarsoverleving voor een kankerpatiënt op 25 procent lag, is dat in de 65 daaropvolgende jaren gegroeid tot 62 procent. Er valt dus nog een wereld te winnen.

Michel Rudolphie

 Michel Rudolphie_311

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top