BLOG

Betere geestelijke gezondheid

De geestelijke gezondheidszorg raakt ons allemaal en investeren in de ggz levert veel op. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar we moeten het wel doen.

Tweederde van de patiënten met een angststoornis of depressie heeft baat bij een behandeling in de ggz, zo bleek onlangs uit cijfers van de Stichting Benchmark GGZ. Dat is geweldig nieuws! Tweederde is ongelofelijk veel. Er zijn weinig sectoren in de gezondheidszorg die dergelijke cijfers kunnen presenteren. En het zijn hoopgevende cijfers voor mensen die een psychische aandoening krijgen. In het belang van mensen met en zonder een psychische aandoening moeten we de geestelijke gezondheid van Nederland nog verder verbeteren. Goede zorg is belangrijk maar daarnaast zijn andere dingen nodig om tot verdere verbetering te komen. Met relatief kleine ingrepen kunnen we al veel bereiken. Dat betogen ook de ondertekenaars van het manifest voor Betere Geestelijke Gezondheid.

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Maar liefst 42,7 procent van de Nederlanders krijgt ooit in het leven te maken met psychische problemen. En ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die goed behandelbaar is; zoals angst of depressie. Psychische aandoeningen komen dus veel voor en de kans dat iemand er mee te maken heeft, zelf of in zijn omgeving, is groot.

Praktische verbeteringen

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is van hoog niveau. En met soms kleine ingrepen kunnen we die op een nog hoger peil brengen. Het manifest biedt praktische aanknopingspunten om de geestelijke gezondheid verder te verbeteren. Zo kunnen we:

• betere leefomstandigheden creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid met doeltreffende leefstijlinterventies; 

• het voor werkgevers aantrekkelijker maken mensen met een psychische aandoening in dienst te nemen;

• psychische problemen onder jongeren tijdig herkennen en behandelen door het thema geestelijke gezondheid in de opleidingen van leerkrachten en docenten te verwerken, zodat zij psychische aandoeningen bespreekbaar kunnen maken;

• beter samenwerken in de keten van zorg, bijvoorbeeld bij terug- of doorverwijzing van patiënten.

Economische ontwikkeling

Dit zijn ingrepen die niet alleen de levens van miljoenen Nederlanders verbeteren, maar ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het land. Want investeren in de geestelijke gezondheid levert veel op. Mensen met een goede geestelijke conditie presteren beter, zijn innovatiever, verdienen gemiddeld meer en zijn ook fysiek gezonder. De OESO berekende vorig jaar dat goede, toegankelijke geestelijke gezondheids- en verslavingszorg onze samenleving jaarlijks 20 miljard euro oplevert door minder ziekteverzuim, lagere zorgkosten op andere vlakken, meer veiligheid en minder overlast op straat. Er ligt dus een enorme kans.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar we moeten het wel doen. Het manifest voor Betere Geestelijke Gezondheid is een initiatief van Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN. Met het manifest willen we het bewustzijn van het belang van geestelijke gezondheid vergroten en willen we politiek en beleidsmakers concrete oplossingen aandragen om dat te realiseren. Niet met als doel om meer zorg te kunnen leveren, maar juist met als doel de geestelijke gezondheid te verbeteren en de zorgvraag te voorkomen. Ik ben ongelofelijk blij dat er veel partijen wilden meedenken hoe we de geestelijke gezondheid kunnen verbeteren en daar ook zelf een bijdrage aan willen leveren. Maar zij kunnen het niet alleen. Iedereen die zich aan wil sluiten is welkom!

Paul van Rooij

Directeur van GGZ Nederland

Paul van Rooij_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top