BLOG

Kleine jeugdhulpaanbieders innoveren juist

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge kondigde woensdag aan dat zijn gemeente fors minder jeugdhulporganisaties zou contracteren. Een grote fout, schrijven Desiree van Doremalen en Anke de Jong in een open brief aan de wethouder.

Geachte heer De Jonge,

U vertelde woensdag vol trots in het AD dat Rotterdam-Rijnmond drastisch gaat ingrijpen in de jeugdhulp. Als wethouder vindt u het geen probleem dat er na een peperdure aanbesteding, uitgevoerd door meer dan 100 ambtenaren, meer dan 60 zorgaanbieders afvallen. Want die helpen maar weinig kinderen. De 13 organisaties die zijn geselecteerd moeten alles kunnen bieden aan alle doelgroepen. Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, jeugd en opvoedhulp en zelfs hulp aan ouders met ernstige problemen. Dit artikel en uw zorgelijke uitspraken is voor de ouderorganisaties een reden om een open brief aan u te richten

Heeft u zicht afgevraagd of jongeren of ouders beter gaan worden van deze ideeën? Is dit vernieuwend? Niet dus. Het zijn namelijk – toevallig – de mastodonten die al vele tientallen jaren de dienst uitmaken in de regio die gekozen zijn. De grote partijen waar de gemeenten al vele jaren aan vragen om te gaan werken volgens het principe één plan per gezin. Partijen die allemaal keurig in hun hok zijn blijven zitten en weinig gedaan hebben om integraal en sector-overstijgend te gaan werken.

Rotterdam-Rijnmond heeft een systeem in het leven geroepen waarin de groten nog groter en machtiger worden. Gelijktijdig staat Rotterdam toe dat kleine partijen volledig worden weggebonjourd. Dit betekend dat ook vernieuwende kleine innovatieve partijen niet mogen meedoen. Deze partijen die de ambitie hebben écht te vernieuwen, te innoveren worden tegen de doelstelling van de jeugdwet uitgesloten van deelname. Nog zorgelijker is dat Rotterdam de partijen die zéér specialistische jeugdhulp bieden en keuzevrijheid in de zorg mogelijk maken niet gehinderd door enige kennis uitsluit.

Wellicht is het handig dat uw veel te dure ambtenaren apparaat een vergelijk maakt met de ziekenhuiswereld. Laat ze een kijkje nemen bij het Maxima kinderziekenhuis waar alle kennis en expertise over kinderoncologie bij elkaar wordt gebracht. Daardoor hebben kinderen met kanker niet alleen meer kansen op genezing maar daar hebben ook de algemene ziekenhuizen iets aan. Want wat daar in die expertisecentra aan kennis en kunde wordt ontwikkeld kunnen de gewone ziekenhuizen weer gebruiken. Als kinderen ziek zijn zorg je toch voor de best mogelijke zorg? Waarom zou dat anders zijn in de jeugdhulp?

Conclusie: Rotterdam Rijnmond heeft alle innovatiekracht en vernieuwing eruit georganiseerd. Heeft miljoenen zorggeld verspild aan een aanbesteding waar, gezien de uitspraken van de wethouder, kennelijk vooraf al van bekend was wat er uit moest komen. Zo draai je de specialistische zorg de nek om en versjoemel je de keuzevrijheid in de zorg. Wanneer gaan de mensen op het pluche zien dat het anders moet? Hoeveel dodelijke incidenten met kinderen en kostbare rechtszaken zijn er nog nodig om de vernieuwing voor elkaar te krijgen? Als ik de wethouder was zou ik niet trots zijn. Ik zou me diep schamen. Ik zou ingrijpen in de jeugdhulp. Maar dan echt.

Wij horen graag van u,

Desiree van Doremalen Ouderkracht voor t kind
Anke Elze de Jong-Rietstap Ouderplatform Zuid Holland Zuid

Desiree van Doremalen en Anke de Jong-Rietstap_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Petra de Blok

2 september 2017

Helaas zien de kleinere gemeentes uit de regio Rotterdam deze 'grote broer' als voorbeeld en ook daar is en word de keuzemogelijkheid ook flink ingeperkt. De jeugdteams zijn samengesteld (ingehuurd) uit medewerkers van de grote zorgleveranciers en zullen altijd eerst naar de eigen 'baas' verwijzen. Onpartijdige hulp is er niet, of je moet het gevecht voor een pgb aan durven gaan.

V. Valk

4 september 2017

Ook in Heerlen Stand By worden kleine zorgaanbieders geweerd. De gemeente ziet niets in de contracten hiermee en kiest voor het gemak om alleen met grote zorgpartijen afspraken te maken die het Wmo budget zelf mogen beheren. Vooral mensen met autisme vallen hierdoor buiten de boot omdat juist de kleine zorgaanbieders kunnen voldoen aan de vraag voor autismedeskundige ondersteuning. Het zijn juist deze kleine zorgaanbieders die de innovatie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurde zorg hebben gebracht. Het weren van kleine zorgaanbieders is dus een zeer tragisch gegeven voor deze groep kwetsbare mensen!

Top