Tech

Onze zorg is een rokende twintiger

Ons zorgstelsel staat al jaren op rij aan de wereldtop. We scoorden dit jaar wederom een nummer-één-positie in de Euro Health Consumer Index. World of Healthcare ontving in september tig buitenlandse delegaties die zich lieten inspireren door Nederland.

Iedereen heeft toegang tot goede zorg. Er bestaat keuzevrijheid van zorgaanbieders en de patiënt wordt gemotiveerd om zelf mee te beslissen in de behandelaanpak. Daar mogen we trots op zijn. Waarom is er dan toch noodzaak tot verandering? 

We kunnen onze zorg, en die van vele landen met ons, vergelijken met een rokende twintiger. Nu heeft hij nog nergens last van, maar hij loopt op de lange termijn risico. We vergrijzen. Bovendien nemen typisch westerse aandoeningen zoals obesitas en diabetes toe. Dankzij verbeterde zorgprocessen en innovatie zijn voorheen dodelijke ziekten nu chronisch.

Behandelaar en patiënt

Daarnaast verandert ook de relatie tussen behandelaar en patiënt. De dokter dicteert niet langer wat er gebeurt, maar begeleidt de patiënt. Patiënten informeren zich, en vinden dat ze recht hebben op bepaalde behandelingen. Denk maar aan discussies over dure medicatie die al dan niet buiten het zorgpakket vallen. Hierdoor zullen meer mensen langdurige en complexe zorg vragen, terwijl het aantal mensen dat deze zorg moet betalen en uitvoeren, afneemt.

Zal onze goede zorg straks alleen beschikbaar zijn voor de rijken? Zal de zorg in zijn algemeenheid slechter worden? Is persoonlijke zorg nog mogelijk, en blijft er nog geld over om te innoveren? Het stelsel moet inspelen op deze ontwikkelingen. Nu zijn veel partijen zich daar al wel van bewust. Value based healthcare zou een oplossing moeten bieden: hierin draait het om uitkomsten voor de patiënt in relatie tot de kosten die worden gemaakt om die waarde te behalen. Door continu te werken aan een balans tussen goede zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare kosten, kan het systeem wel toekomstbestendig zijn.

Accent

Iedereen legt echter een eigen accent op hoe we dat precies moeten bereiken: ziekenhuizen meten PROMs, farmaceuten experimenteren met pay-for-performance modellen, verzekeraars kopen in op basis van kwaliteitsindicatoren en de patiënt maakt kenbaar wat hij onder kwaliteit van leven verstaat. Het hoort er allemaal bij. En we doen het in Nederland al allemaal.

De 'thought leaders' van value based healthcare, Michael Porter en mensen rond ICHOM, kijken zelfs nauwgezet naar wat er in Nederland gebeurt. Omdat wij aan bijna alle randvoorwaarden voldoen om het concept naar de praktijk te brengen. Bijna, inderdaad. Wat ontbreekt er dan nog?

Het is mijn stelling dat value based healthcare vooral integraal moet worden opgepakt. Een toekomstbestendige zorg vraagt om een fundamenteel andere inrichting, zo ook in deze whitepaper te lezen. Daar hebben we allemaal een rol in, en toegang tot relevante informatie is daarbij essentieel. 

Wim Smit

CEO Value2Health

Wim Smit

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

29 september 2017

Beste Wim, de EHCI is ondeugdelijk, zoals we inmiddels weten. MinVWS geeft het gewoon toe. Op mijn website vind je informatie over de verschillende vigerende zorgstelselranglijsten: www.gijsvanloef.nl Het advies: Beperk je tot de OECD en het CommonWealthFund.

Robert Mouton

1 oktober 2017

VBHC is een merkwaardig fenomeen. Het lijkt over het primaat van patiëntwaarden te gaan (uitkomsten), maar het gaat feitelijk om een pragmatische, vaak procesgerichte economisch bedrijfsmatige, benadering (ketenoptimalisering) van een aloud kosten/baten vraagstuk in de zorg: hoe optimaal te behandelen afgezet tegen de kosten? Dat lijkt me verre van nieuw en roept (nog steeds) tal van (ethische, bestuurlijke en politieke) vragen op. Het lijkt me daarom zeker geen panacee voor de vragen waar we voor staan. Integendeel het leidt af van die vragen.

Top