Tech

Innovatie: van 'just do it' naar 'let's do it together'

Bekend maakt bemind. Als artsen én zorggebruikers eenmaal ervaring hebben met het e-consult zijn ze er veel enthousiaster over dan wanneer ze er geen ervaring mee hebben.

Dat was een van de conclusies van het deze zomer gepubliceerde factsheet van Nictiz over e-consulten. In de E-health-monitor 2017 komt vervolgens naar voren: "Het gebruik van e-health blijft achter bij het aanbod en opschaling van toepassingen blijft vaak uit. Zorggebruikers weten doorgaans niet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied, terwijl het voor zorgverleners vaak niet duidelijk is hoe ze eHealth-toepassingen kunnen inzetten."

Affiniteit

Ik herken dit uit de gesprekken die ik met collega-zorgprofessionals en collega-bestuurders voer. Men heeft het vaak heel erg druk en heeft moeite om stappen te zetten met e-health. Dit heeft mijns inziens twee oorzaken.

Het komt enerzijds omdat men niet altijd een beeld heeft van wat er allemaal mogelijk is. Het vraagt namelijk affiniteit en tijd om naast je dagelijks werk goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van e-health. En als je je er al in verdiept is het vaak lastig om kaf van koren te scheiden.

De andere oorzaak is dat het niet altijd duidelijk is hoe je een vorm van e-health het beste in kunt zetten als je er uiteindelijk een geselecteerd hebt. Hoe kun je het beste starten, is er wel financiering voor, of heb je dat misschien niet eens nodig?

InnovatietripNL

Met deze problemen in gedachten heb ik samen met collega ziekenhuisapotheker Christian Vader het initiatief genomen om met een gemêleerd gezelschap van 25 mensen uit de zorg een tweedaagse Innovatietrip door Nederland te organiseren: InnovatietripNL.

Zorgprofessionals uit 1e en 2e lijn, bestuurders, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en ondernemers waren in de groep vertegenwoordigd. Het doel van de innovatietrip was drieledig:

-    de groep laten inspireren door succesvolle instellingen en bedrijven op het gebied van innovaties in de zorg. Die zijn er namelijk meer dan voldoende in Nederland. Op het programma stonden onder andere robotica, serious gaming, logistiek, sensoring en de gevolgen van exponentiele ontwikkelingen in de zorg.

-    de enthousiastelingen bij elkaar brengen en elkaar laten inspireren en versterken.

-    de groep een doorvertaling laten maken naar de eigen praktijk.

Gedurende de twee dagen dat we op pad waren ontstond er mooie kruisbestuiving. Gekatalyseerd door de innovatieve plekken die we bezochten en de combinatie van de verschillende achtergronden van de deelnemers. Met name dit laatste zorgde ervoor dat elkaars ervaring en expertise tot concrete nieuwe stappen leidde.

Zo kon ervaringsdeskundige met up-scalen heel goed een van de zorgverleners helpen die bezig was e-health in te zetten in de ggz, maar de stap naar brede implementatie nog moest zetten. Een andere deelnemer raakte geïnspireerd bij een ontwikkelaar over de mogelijkheden van hun e-health-diensten en praatte in de bus na met een andere deelnemer die projectleider op het gebied domotica was. De vervolgafspraak is al gemaakt. En dit zijn nog maar twee van de vele doorvertalingen naar de eigen praktijk tijdens de trip.

Let's do it together

Belangrijke lessen die ik meeneem, zijn dat je niet ver weg hoeft te gaan om geïnspireerd te raken. Er zijn in Nederland genoeg voorbeelden van inspirerende en succesvolle bedrijven op het gebied van e-health. Daarnaast zijn met name de verschillende achtergronden en ervaringen van de deelnemers een succesfactor. Het zorgt voor andere inzichten waarmee je samen verder komt. Ik kan het aan ieder aanraden om eens met zo’n gemêleerde club op stap te gaan. Wat mij betreft heeft mijn eerdere uitspraak 'Just do it' dan ook plaats gemaakt voor 'Let's do it together'.

Joris Arts

Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Joris Arts_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top