HRM

De échte meerwaarde van een collectief

Onlangs kwam minister Bruins met de boodschap dat het mes moet in de ruim 51.000 collectiviteiten die ons land rijk is. Onder andere door te zorgen voor meer transparantie en begrijpelijkheid van prijzen. Vanuit IZZ volgen we deze politieke discussie al enige tijd op de voet.

Als één van de grootste collectiviteiten in Nederland houden wij ons dagelijks bezig met de belangenbehartiging van ruim 210.000 medewerkers in de zorg. En ja, we zijn het eens met de minister dat de diversiteit te groot is, met hoge en onduidelijke kortingen. Dat moet zeker veranderen. Maar laten we dan wel het kaf van het koren scheiden. Tuurlijk, korting is altijd meegenomen. Ook vanuit IZZ laten we onze deelnemers graag van collectiviteitskorting profiteren. Maar….. onze echte meerwaarde als collectief gaat veel verder dan het financiële voordeel.

Gemeenschappelijke en unieke kenmerken

Waar moet een ‘krachtige’ collectiviteit dan eigenlijk aan voldoen? In onze visie zijn 2 vertrekpunten vooral van belang. Ten eerste heb je als groep gemeenschappelijke en unieke kenmerken nodig. En hiermee bedoelen we niet een groep mensen met bijvoorbeeld allemaal een bankrekeningnummer bij dezelfde bank. We hebben het dan over kenmerken die relevant zijn voor zorg en gezondheid. Zo werken bij IZZ alle deelnemers in de zorg, richt de BOVAG zich op de mobiliteitsbranche en de DVN zich op mensen met diabetes. Een belangrijke overeenkomst tussen deze drie is dat ze allen een groep deelnemers hebben met gemeenschappelijke kenmerken die medebepalend zijn voor hun zorgvraag.

Schaalgrootte

Daarnaast heb je voldoende deelnemers, massa, nodig om de behoeften die voortkomen uit die kenmerken om te kunnen zetten in een passend en betaalbaar zorgaanbod. Als individu kun je moeilijk een echte vuist maken, je kunt alleen niet bereiken wat je als collectief met een goede schaalgrootte wel kunt. Of het nu gaat om gezamenlijke invloed op het zorgaanbod, solidariteit, gerichte zorginkoop, bewust zorggebruik of richting de politiek, samen staan we nu eenmaal sterker dan alleen. Je hebt dus relevantie én schaal nodig, zou je kunnen zeggen.

Big data

Vanuit deze 2 vertrekpunten levert een collectief een enorme hoeveelheid gegevens op: de big data. Door die data te analyseren, komt veel nuttige informatie op tafel. Kennis die de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues zoals verzuim en inzetbaarheid mogelijk maakt. Juist door overeenkomsten in de doelgroep kunnen we ook de verschillen zien en verbindingen leggen. Door het schaalvoordeel van de collectiviteit zeggen deze data ook veel meer. En door de grotere groep deelnemers heeft beleid ontwikkeld op basis van deze data meer draagvlak. Je kunt gericht onderzoek doen en vervolgens specifiek beleid ontwikkelen.

Zorggebruik

IZZ beschikt bijvoorbeeld over geanonimiseerde zorggebruik gegevens van zo’n 147.000 zorgmedewerkers met een IZZ Zorgverzekering. Deze data bieden inzicht in het zorggebruik op verschillende niveaus van de organisatie. Met deze informatie gaan we om de tafel met zorgorganisaties: hoe groot is het zorggebruik in een organisatie, waar liggen de knelpunten, gaan medewerkers bijvoorbeeld meer dan gemiddeld naar de fysiotherapeut? Met deze data kun je het gesprek aangaan met een organisatie. Om zo proberen de oorzaak te achterhalen. En verbeteringen aan te brengen. Naast knelpunten kun je met de data ook ontdekken waar mensen in het collectief juist behoefte aan hebben.

Hoge opbrengsten

Een collectief heeft al met al een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om onder meer zorgvuldig met data om te gaan en onderhandelingen namens de deelnemers daadwerkelijk goed te doen. Voldoet een collectief aan de juiste criteria dan zijn de opbrengsten hoog. Voor individu, het collectief en het zorgstelsel. In de afgelopen jaren hebben we als IZZ laten zien wat je als collectiviteit kunt bereiken én betekenen. Met een passend zorgaanbod vertaald in een eigen passende zorgverzekering. Maar ook met oplossingen voor preventie, voor verbetering van gezondheid en inzetbaarheid en het terugbrengen van verzuim.

Een tandje scherper

We houden hiermee een pleidooi richting Den Haag om het een tandje scherper te maken. Maak  ónderscheid. Tussen collectiviteiten met echte inhoudelijke meerwaarde en de gelegenheidscollectiviteiten die puur bestaan voor de korting. Ook IZZ pleit voor transparantie en begrijpelijkheid van prijzen. Daar kunnen wij een mooie bijdrage aan leveren.

Roland Kip

Directeur Stichting IZZ

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top