BLOG

Schaar je achter de ambities van het Preventieakkoord

Schaar je achter de ambities van het Nationaal Preventieakkoord in plaats van je te verliezen in de discussie over de maatregelen. Of je ze nu te slap of te stevig vindt. Kritisch zijn op het maatregelenpakket mag, maar vergeet niet dat het om een agenda voor de komende twintig jaar gaat.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het Nationaal Preventieakkoord. Voor- en tegenstanders van het akkoord bestrijden elkaar over de exacte maatregelen om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Het is historisch dat er 70 (zeventig!) partijen uit zowel onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn die zich in willen inzetten voor het waarmaken van deze ambities:

-    Halvering van het aantal overmatige drinkers

-    Geen zwangere of 18- er die drinkt

-    Geen kind dat nog rookt of ooit nog gaat roken

-    Een kwart minder mensen met obesitas

-    En 40 procent minder mensen met aan obesitas gerelateerde ziekten

Daar moet het gesprek over gaan. Die ambities moet je als Tweede Kamer willen steunen!

Start van een beweging

Met dit preventieakkoord zijn we een beweging gestart op weg naar een gezonder Nederland. Voor het eerst zijn er landelijk concrete doelen afgesproken. Doelen die we gaan meten en waar we elkaar aan gaan houden. De nu geplande activiteiten en maatregelen zijn de eerste belangrijke stappen. De komende jaren gaat het tempo verder omhoog. Met het terugdringen van roken, meer rookvrije ruimten en minder verkoop van sigaretten. En met gezonder eten, minder overmatig alcoholgebruik, meer bewegen en een gezonde leefomgeving

Preventie krijgt nu de aandacht die het verdient. Voor het eerst vindt in de Kamer een plenair debat plaats over het brede onderwerp preventie. Het wordt steeds duidelijker dat we moeten investeren in gezondheid en leefstijl in plaats van ziekte en zorg. Maar wat dit akkoord bovenal nodig heeft is dat wij met zijn allen de ambities omarmen en dit vuurtje verder opstoken. In het belang van een veel gezonder Nederland.

Hugo Backx

Directeur van GGD GHOR Nederland

Hugo Backx_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

3 september 2019

Ik ben zéér vóór een gedegen preventiebeleid. Dat kan de aankomende sterke zorgkostenstijging a.g.v. de vergrijzing wezenlijk afremmen — zorgkosten stijgen logaritmisch met de leeftijd. Maar staatssecretaris Blok maakt een paar keuzes die aanmerkelijk beter kunnen. Althans, de directeur Zorgverzekeringen van het MinVWS, waar ik de mailwisseling mee had.

Hij wijst namelijk iets heel effectiefs tegen obesitas en de daaraan gerelateerde hogere prevalentie van een aantal ziekten af: zorgpremiekorting voor mensen met een gezond voedings- en beweegpatroon. Dat patroon is afleesbaar aan bepaalde biomarkers, en gezien de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren op dat gebied moet het mogelijk zijn om daar snelle en economische tests voor te ontwikkelen.

Zo'n korting kan op jaarbasis behoorlijke bedragen gaan opleveren, als je hem op de nominale en werkgeverspremie geeft; de laatste ook uit te keren aan de werknemer. Evenals op de AWBZ/WLZ-premie, althans dat gedeelte van de inkomstenbelasting dat daarvoor gebruikt wordt. Daarvoor zou de AWBZ/WLZ-premie weer op de loonstrook moeten verschijnen, maar dat is technisch-administratief heel eenvoudig.

De directeur wijst het voorstel af omdat het de solidariteit in de zorg zou ondermijnen, vanwege de premiedifferentiatie. Tegelijkertijd echter, wordt in de plannen van de staatssecretaris de prijs een pakje sigaretten draconisch hoog, wat per saldo op hetzelfde neerkomt. Immers, mijn premiekortingsvoorstel zou weer op hetzelfde neerkomen als taxatie van ongezond (veel) voedsel, als dat uitvoerbaar zou zijn. (De premiekorting is veel beter uitvoerbaar.)

Verder zou er überhaupt geen probleem gemaakt moeten worden van premiedifferentiatie op basis van leefstijl, als die leefstijl hogere zorgkosten met zich meebreng. Dat is iets héél anders dan differentiatie op basis van het hébben van een aandoening, zoals in de VS gebeurt en hier ook al t.a.v. de aanvullende verzekering.

Daarbij maakt het kabinet zich zélf schuldig aan het ondermijnen van de solidariteit in de zorg, door zaken als fysiotherapie op doktersvoorschrift niet in de basisverzekering te willen opnemen, en door het hoge eigen risico — daar is een veel beter systeem voor, redelijke eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen/zelfvoorgeschreven zorg.

Dus ja, ik stel me achter de doelen op. Maar de beleidsplannen om die te bereiken vind ik zwaar uit balans: draconische maatregelen tegen het roken, terwijl een zeer effectieve maatregel tegen het obesitasprobleem afgewezen wordt. Ik nodig dhr. Backx graag uit met een reactie hierop te komen, of deze zaken met het MinVWS te bespreken.

Top