BLOG

EPD, een belangrijk hulpmiddel met een gemiste kans

EPD, een belangrijk hulpmiddel met een gemiste kans

Moeten patiënten blij zijn met de doorstart van het EPD? Het probleem met de privacy lijkt opgelost. De privacy moet volgens het College Bescherming Persoonsgegevens geborgd worden doordat de patiënt expliciete toestemming moet geven voor het uitwisselen van gegevens. Een helder standpunt. Dat moet te regelen zijn.

Meerwaarde

Qua beveiliging is het landelijk EPD veel beter dan de meeste bestaande regionale netwerken. Dit pleit ook voor een snelle doorstart. Het doel van het EPD is betere hulpverlening. De meerwaarde in spoedsituaties wordt in de pers vooral benadrukt, maar veel grotere voordelen zijn te realiseren rondom medicijngebruik en ketenzorg.

Wat dat betreft is het hoopgevend dat juist de huisartsen en (ziekenhuis)apotheken hoofdrolspelers zijn bij het initiatief voor deze doorstart. Het Elektronisch Medicijn Dossier (EMD) komt zo weer dichterbij. Ook de inspectie wijst erop dat per 1 januari 2012 alle voorschrijvers van medicijnen gebruik moeten maken van een elektronisch voorschrijfsysteem.

EPD, geen doel maar hulpmiddel

Vanuit patiëntveiligheid een plezierige gedachte. Maar het EPD is alleen een hulpmiddel. Hoe men het gebruikt is veel belangrijker. Want wie voelt zich geroepen actief de medicatiebewaking op zich te nemen? Huisartsen en specialisten schrijven medicijnen voor. Vaak met een onduidelijk beeld van de andere medicijnen die de patiënt al inneemt. Hierdoor kunnen patiënten te veel van een medicijn binnenkrijgen of zelfs medicijnen slikken die elkaar tegenwerken. Welke arts en/of apotheker kijkt bij een patiënt met meerdere chronische ziektes alle medicijnen na? Gelukkig nemen enkele apothekers deze taak serieus op. Onderzoek laat zien dat bij bijna alle ouderen die thuis wonen het medicijnvoorschrift niet klopt (Denneboom, 2008). Zij pleit ervoor om de apotheker periodiek met de huisarts aan tafel (en niet schriftelijk) de volledige medicatie te laten beoordelen. Mij lijkt het nóg beter om daar ook de patiënt direct bij te betrekken.

Voorwaarde is dat artsen het normaal vinden om op hun voorschrijfgedrag te worden aangesproken en zich laten corrigeren door de apotheker en collega’s. Dan pas krijgt het EPD echt meerwaarde voor de patiëntveiligheid en medicijngebruik.

Geen direct toegang voor patiënt, gemiste kans

Helaas krijgt de patiënt volgens het voorliggende plan geen direct toegang tot zijn eigen dossier. Vanuit patiëntveiligheid gedacht is het belangrijk dat de patiënt zelf op elk moment kan inloggen in zijn dossier. Door directe inzage is de patiënt beter geïnformeerd en kan hij een bezoek aan de arts/apotheker  beter voorbereiden, meer gerichte vragen stellen en meer gefundeerd kiezen voor bepaalde behandelingen. Dit versterkt zijn relatie met de hulpverlener. De directe inzagemogelijkheid biedt de patiënt ook de kans en mogelijkheid om via de hulpverleners correcties te laten aanbrengen in zijn dossier.

Door het weglaten van deze online inzage wordt een belangrijk hulpmiddel voor zelfmanagement door de patiënt niet gerealiseerd. Een gemiste kans.

Jacques Loomans
Directeur Zorgbelang Noord-Holland

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Heldoorn

1 september 2011

helemaal eens!

De NPCF heeft zich altijd ingespannen voor laagdrempelige toegang van de patiënt tot zijn (elektronische) medische gegevens.
Dat heeft mede geresulteerd in de motie Omtzigt ( http://goo.gl/4yfDb ) die door de Tweede Kamer is aangenomen.

Inmiddels heeft de minister laten weten de motie uit te gaan voeren en het recht op elektronische inzage, afschrift en aanvulling in wetgeving vast te leggen.

groeten
Marcel Heldoorn
sr. beleidsmedewerker ehealth
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Bos

2 september 2011

Heel juist om dat toe te voegen. Op deze manier is het meer een inhaalactie van een manier van communiceren die al laang had moeten plaatsvinden tussen professionals. Maar in deze vorm is het een electronisch dokters dossier, een EDD. Dat is eigenlijk bij voorbaat niet meer up to date als de patienten hier niet bij betrokken woprden en een eigen toegang en rol hebben. Gelukkig dat een aantal patientenbewegingen al begonnen waren met online communities en ook participeren in vele portals. Nu nog die twee initiatieven linken, dat zou wel wat zijn. Groet, Chiel Bos

dqbjoShIksegNnmWiEd

18 september 2012

ik hep het boek en het is egt supper leuk ik veargt egt alles normaal lees ik een kwartier maar in dit boek 3 uur achter elkaar

Top