ACTUEEL

Staal krijgt voorzittershamer rvt St. Antonius

Staal krijgt voorzittershamer rvt  St. Antonius

Boele Staal is per 6 februari 2012 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Hij neemt de voorzittershamer over van Hans Adriaansens, die recent afscheid heeft genomen.

Staal is sinds 1 januari 2011 lid van de raad van toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis. Sinds januari is Staal ook voorzitter van de raad van toezicht van revalidatiecentrum Rijndam. Daarnaast is Staal voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en namens werkgeversorganisatie VNO-NCW lid van de SER. Van 1998 tot 2007 was hij commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Ook was hij voor D66 gedurende twee periodes lid van de Eerste Kamer. Verder heeft hij zitting in de raad van commissarissen van Twynstra Gudde en ONVZ Zorgverzekeraars. Bovendien is hij adviseur van het Helen Dowling Instituut, dat psychosociale begeleiding biedt aan mensen met kanker.

Toezicht

Staal ziet een groeiende rol weggelegd voor toezichthouders in de zorg. “Ziekenhuizen zullen als gevolg van marktwerking en specialisatie meer aangesproken worden op prestaties en het is vanzelfsprekend dat daarmee het toezicht op instellingen in de gezondheidszorg van meer betekenis wordt”,aldus Staal. “Het St. Antonius Ziekenhuis mag zich rekenen tot één van de beste ziekenhuizen in ons land en staat daarmee voor belangrijke keuzes, ook als het gaat om de samenwerking met andere instellingen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top