ACTUEEL

Rendement e-Health meer dan 1 miljard euro

Rendement e-Health meer dan 1 miljard euro

Toepassing van e-Health bij chronische ziektes als astma, diabetes, hartfalen en depressie levert een directe besparing van circa 110 miljoen euro op. Dit becijfert onderzoeksbureau APE in een studie naar e-Health en zelfmanagement. Daarnaast kan de maatschappelijke winst als gevolg van hogere arbeidsproductiviteit, korter ziekteverzuim en daarmee hogere arbeidsdeelname en een lager beroep op uitkeringen, oplopen tot circa 1 miljard euro.

In hun studie hebben economen René Goudriaan, Wim Groot , Annelise Notenboom en Iris Blankers de effecten van e-Health en zelfmanagement voor enkele veel voorkomende aandoeningen doorgerekend. Zelfmanagement bij astmapatiënten leidt tot 36 procent minder ziekenhuisopnames. Als het aantal zelfmanagers stijgt naar 70 procent betekent dit een besparing van bijna 7 miljoen euro op.

Besparing

Telezorg bij hartfalen reduceert de sterfte met 34 procent en leidt tot 30 procent minder ziekenhuisopnames. Als een op de drie hartpatiënten gebruik maakt van telezorg, betekent dit een besparing van 34 miljoen euro. De grootste potentiële besparing zit met ruim 53 miljoen euro bij de behandeling van depressie. Verbeterde medicatietrouw dankzij e-Health is goed voor bijna 18 miljoen euro. Daarnaast is er volgens de economen bij de onderzochte aandoeningen sprake van zeker 400 gewonnen arbeidsjaren onder zorgpersoneel.

Onbenut

Op grond van deze uitkomsten concluderen de onderzoekers dat e-Health en zelfmanagement een belangrijk antwoord kunnen zijn op de groeiende arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg. Toch wordt dit potentieel onvoldoende benut, zo constateert APE. Dit ligt volgens aan de huidige bekostiging en weerstand tegen veranderingsprocessen in de zorgsector.   

Bewijslast

In een separaat onderzoek naar  e-mental health constateren onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onder leiding van hoogleraar Kim Putters dat de effecten van e-Health onvoldoende worden gemeten.  “Er bestaat veel onzekerheid over de bewijslast van de effectiviteit van e-mental health, zowel voor de kosten als de zelfredzaamheid van de patiënt”, aldus de Erasmus-onderzoekers.  Ook wordt er te weinig met bestaande inzichten gedaan. “Er is weinig vertaling van kosteneffectiviteitsonderzoek naar de praktijk in termen van de verbetering van prestaties en financieringsstructuren”, stellen de EUR-onderzoekers.

Medische bril

Volgens Putters is een structurele inbedding van e-Health gezien de relatief overzichtelijke zorgmarkt goed mogelijk. Putters pleit daarnaast voor een bredere kijk op de uitkomsten van e-Health. Die uitkomsten worden nu teveel door een medische bril bekeken, waarmee bredere maatschappelijke baten, zoals grotere arbeidsparticipatie, over het hoofd worde gezien.

Actieve rol

De brede maatschappelijke baten betekenen volgens Putters ook dat verzuimverzekeraars, werkgevers en werknemersorganisaties kunnen worden aangespoord tot een actieve rol. “Zo kunnen zorg- en verzuimverzekeraars bij uitstek de afweging maken tussen investeren in e-health en de uitkering van ziektegelden”, stelt Putters. “Werkgevers kunnen hun werknemers eerder of anders aan het werk krijgen. Dat is winst in termen van minder ziekteverzuim, minder productiviteitsverlies en minder uitkeringen. Bovendien levert een andere inrichting van arbeidsomstandigheden en werktijden van zorgverleners productiviteitswinst op.”

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Berg

8 februari 2012

De E-Health ambtenaar van VWS wilde zijn terrein eens goed op de agenda zetten. Hij vroeg zich af hoeveel miljoen productiviteitswinst het goed zou doen in de politiek. 300 miljoen? 500 miljoen? Ja dat klinkt al als een hele besparing. Maar, de top van het departement is op zoek naar grotere bedragen. 800 miljoen dan, of, of, zou hij het durven? Ja, 1 miljard. Joh, dat klonk wel echt groot. Zouden mensen dat geloven? Als we meerdere onderzoeksbureaus van naam vragen dan komt dat toch wel goed. Ja, en met 1 miljard, dan was de ambtenaar toch ineens een grote jongen. Dan mag hij zeker direct met de minister overleggen. Maar zouden de onderzoeksbureaus meewerken? Dat bleek uiteindelijk geen probleem. Met enkele handige veronderstellingen komen we zo op 1 miljard uit, zeiden ze. Nou hoeveel moet het onderzoek kosten? Tja, uw conclusie gaat natuurlijk wel een beetje ten koste van onze reputatie, dus we willen wel een redelijke vergoeding. Dat was gelukkig geen probleem, want E-health dat is de toekomst!

Anoniem

9 februari 2012

Noem het productiviteitswinst en het is een besparing van een miljard. Noem het nieuwe technologie en het is een extra kostenpost van een miljard.

van gemert-pijnen

9 februari 2012

dat klopt! zie ook onze aanpak van ontwerp & implementatie van eHealth toepassingen, waarbij stakeholders participeren om adequate business modellen op te stellen en persuasive designs te ontwerpen.
A holistic framework to increase the Uptake and Impact of eHealth technologies, in Journal of Medical Internet Research
(J Med Internet Res 2011;13(4):e111)
doi:10.2196/jmir.1672

Anoniem

9 februari 2012Miljard Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een miljard is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 10 9 in de in Europa gangbare lange schaal.

110 miljoen meer dan 1 miljard?

Schuite

9 februari 2012

De effectiviteit van E-mental health moet zeker onderzocht worden. De uitkomst is deels voorspelbaar. De succesfactoren van psychotherapie en coachen zijn nl o.a. de "klik"met de hulpverlener en de keuze van de vorm van therapie afhankelijk van de patiënt. Daarnaast mis je het grootste deel van de communicatie, nl de non-verbale lichaamsdynamiek.

Rob Gerrits

9 februari 2012

UIt ervaring weet ik dat de klik met de hulpverlener ook online kan plaatsvinden. Verder begint de hoeveelheid RCT's naar de effectiviteit van online behandelen voldoende body te krijgen om te kunnen stellen dat blended online behandelen minstens zo effectief is als f2f behandelen. Clienten die online een behandeling volgen ervaren vaak dat zij meer zelf in controle zijn, dat ze de resultaten meer aan zichzelf toe schrijven en dat ze efficienter met hun tijd om kunnen gaan. Daarnaast ervaren zij vaak een goede band met een hulpverlener/coach.

Anoniem

9 februari 2012

@1: Stelt me teleur. Wordt er eindelijk een concrete oplossing geboden om de uitdaging van de maatschappij, vwb de zorg, aan te gaan, en er komt gelijk weer een negatieve reactie.Geef e-health nou eens gewoon een kans. Geef patienten nou eens het krediet dat ze echt voor zich zelf mogen zorgen met een beetje techniek en coaching vanuit de zorg. Beter voor de patient, minder sterss voor het personeel in de zorg en naar alle waarschijnlijkheid een hoger rendement voor de maatschappij. Lijkt me beter dan de getoonde betuttelende houding!

van den Broek

9 februari 2012

Telezorg bij mensen met hartfalen reduceert sterfte met 34% en ziekenhuisopnamen met 21%. Slechts zo’n 5% van de mensen met hartfalen ontvangt nu telezorg. Telemonitoring voor hartfalen wordt sinds 1 januari vergoed voor ziekenhuizen. Belangrijke belemmerende factoren voor toepassing van telezorg blijken weerstanden bij zorginstellingen/zorgverleners en verzekeraars. Het is tijd dat we de keus voor telezorg bij de patiënt leggen en deze vorm van zorg voor en via iedere patient die dat wenst beschikbaar komt. Hiermee leggen we de regie over leven, gezondheid en de keuze voor zorg weer daar waar hij hoort: bij de patient.

OvEAIxBcK

19 november 2012

Donut wordt een super hulphond, dat voel ik zo al Antoon, dit hpoote ik te lezen zoveel jaar terug toen ik je vertelde over Vale9as, Hachiko, hulphonden opvoeden, gastgezin worden, Je krijgt er een hele bende vrienden en kennissen bij en je leert zoveel Iemand wordt in 2011 he9e9l blij met haar en met zo'n super gastgezin dat erbij hoort!

Top