ACTUEEL

Winstuitkering moet investeerders naar zorg lokken

Minister Schippers van Volksgezondheid wil de zorg interessanter maken voor private investeerders zoals pensioenfondsen. De minister presenteert hiertoe een wetsvoorstel dat winstuitkering mogelijk moet maken.

Volgens Schippers leiden private investeringen tot een betere kwaliteit en dienstverlening in de zorg vergroten. Ook betekenen private investeringen volgens Schippers dat ziekenhuizen minder afhankelijk worden van banken. De nieuwe regels moeten in 2013 van kracht worden.

Voorwaarden

Schippers stelt wel voorwaarden aan de uitkering van winst. Zo mag er de eerste drie jaar na het begin van de investering geen winst worden uitgekeerd. Ook moet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een kwaliteitstoets uitvoeren en dienen de financiële reserves voldoende zijn alvorens er winst wordt uitgekeerd. Daarnaast blijft voor de academische ziekenhuizen het huidige verbod op winstuitkering gelden.

Kritiek

Ondanks deze waarborgen is de PvdA bij monde van Kamerlid Eeke van der Veen (PvdA) kritisch over het wetsvoorstel. Hij vindt dat Schippers met “een volstrekt overbodig'' plan de kat op het spek bindt. “De zorg is geen markt”, aldus Van der Veen. “Ziekenhuiszorg wordt betaald met premiegeld, de overheid is dus verantwoordelijk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Als dit de oplossing is die dit kabinet kiest om de stijgende zorgkosten op te vangen, getuigt dat van weinig interesse in de gevolgen voor de patiënt. Het kan niet zo zijn dat aandeelhouders straks zullen bepalen welke vormen van zorg een ziekenhuis gaat bieden.'' Ziekenhuizen moeten zich richten op het beter maken van patiënten en niet op het tevreden houden van aandeelhouders, vindt Van der Veen. (ANP/Skipr)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

9 februari 2012

zorginstellingen de mogelijkheid bieden door winstuitkering hun ontwikkeling te financieren lijkt aantrekkelijk, want het kan nieuwe financieringsmiddelen aanboren. voor een groot deel is dit schijn. ook de nieuwe financiers zullen immers op enig moment hun geld terug willen en in de tussentijd voor het beschikbaar stellen ervan een marktconforme vergoeding (rente en/of winstuitkering) willen ontvangen. met name de combinatie van rente en winst zal al gauw hoger zijn dan een vaste rente. het gevolg is dat meer middelen aan de zorg moeten worden onttrokken en die middelen zullen vooral door de premiebetalers moeten worden opgebracht.

ernstiger nog is, dat het systeem perverse prikkels in het leven roept, die de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg bedreigen. gebleken is immers dat veel aandeelhouders zich tegenwoordig voornamelijk bekommeren om de winstuitkering die zij ontvangen en de continuïteit van 'hun' bedrijf daaraan ondergeschikt maken. daarom moeten we vrezen dat zij kostbare en weinig renderende activiteiten zullen willen afstoten.

zoals veel plannen van dit kabinet is ook dit wetsvoorstel, ondanks alle zogenoemde voorwaarden die erin worden gesteld, voornamelijk ingegeven door de boekhouding en worden de effecten op de langere termijn buiten beeld gehouden. het is te hopen dat de volksvertegenwoordiging hierop alert is.

Anoniem

9 februari 2012

Ik ben benieuwd op basis van welk gegeven de minister beweert dat private investeringen leiden tot betere kwaliteit en dienstverlening in de zorg. Hier is namelijk geen enkel bewijs voor, maar ze moet een onderbouwing hebben voor dit onzinnig plan.
Leert men dan niet van de diverse fiasco's in o.a. de bankensector, maar ook bij de NS of nutsbedrijven of het ziekenfonds?
Privatisering leidt tot winstbejag en rendementseisen van aandeelhouders, uitholling van werknemers voorzieningen, wurgcontracten, rommelproducten en werkt prijsopdrijvend.
Dus gewoon flauwekul.
Wees dan eerlijk en zeg gewoon dat de kosten onbeheersbaar zijn geworden en dat je geen ander plan hebt om meer kapitaal richting zorg te laten gaan en overheidsfinanciën met marktwerking lijkt te besparen.
Gewoon dus ordinair bezuinigen door marktpartijen het ten koste van de consument te laten uitvechten.
Laffe, domme politiek dus.

theo van empel

10 februari 2012

De bedrijfsvoering en kostendoelmatigheid van een private onderneming is vele malen hoger dan een gebudgetteerde (lees: gesubsidiëerde) organisatie. De laatste categorie maakt altijd het budget op.

De overheid zou er goed aan doen om landelijke tarieven af te spreken en de aanbieders dienen vervolgens een kortingspercentage aan te bieden. Ook bij tandartsen zou dat een transparante prijsvorming opleveren; alle behandelcodes en tarieven worden door de overheid bepaald en de zorgverzekeraars kunnen inkopen tegen een juiste verhouding tussen korting en kwaliteit.

Je zult zien dat er door de vaste landelijke prijstabellen (DBC's, tandartscodes of medicijnen) en de aangeboden kortingpercentages vanzelf een marktprijsvergelijk ontstaat waarin de private ondernemingen succesvoller zullen zijn dan de huidige gebudgetteerde zorginstellingen.

aDWwLLypdftUM

14 april 2012

Haha Niet te gleuven. Alsof wij in ons dorp odgnschoneen door de crisis zullen komen als we de tent bij de buurman in de tuin gaan zetten, louter nog inkopen bij de lokale slager en slijter doen, en een handelsembargo afkondigen voor alle omliggende dorpen. Hahaaaaaaaaa, daar hebben we ze effe mooi te pakken straks, die paar onwetenden uit Bemmel die met de beste bedoelingen groenten in Elst kwamen halen, zich niet realiserend dat ze daarmee voor de ondergang van hun dorp tekenden. Straks ben ik nog alleen over met de enige andere weldenkende uit Elst (ons vrouw), en verkopen we elkaar goederen tegen woekerprijzen. Dat kon nog wel eens ruzie worden

pEiuwvADflHVqP

15 april 2012

4rdk8s , [url=http://gbsblaccbovb.com/]gbsblaccbovb[/url], [link=http://rbkoxjdtmgiu.com/]rbkoxjdtmgiu[/link], http://uetezltniuut.com/

Top