ACTUEEL

Nederland loopt achter met aandeel topvrouwen

Vrouwen bezetten in Nederland nog geen vijfde van de topposities in organisaties. Internationaal gezien zit Nederland daarmee net boven de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer onder ruim vijfduizend organisaties in meer dan 30 landen.

Hoewel minder scheef dan in Nederland is de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top in Europa nog altijd ongelijk. Zo worden bestuursfuncties en managementposities voor 71 procent ingevuld door mannen en voor 29 procent door vrouwen.

Oostblok

Opvallend zijn de relatief hoge scores van voormalige Oostbloklanden. Zo staat Litouwen bovenaan met 44 procent en maakt Bulgarije een goede tweede plaats met 43 procent vrouwen in de top. Rusland staat op de derde plaats, daar wordt 40 procent van de bestuurs- en managementfuncties bekleed door een vrouw.

Achterveld

Met een score van 19 procent zit Nederland net onder Oostenrijk (21 procent) en Duitsland (20 procent ). Met een 27e plek houdt Nederland nog  wel  de Verenigde Arabische Emiraten (17 procent), Egypte (16 procent) en Qatar (7 procent) achter zich.   

Parttime

Mercer schrijft het achterblijven van Nederland toe aan het hoge percentage vrouwen dat in deeltijd werkt. Een parttimefunctie blijkt om belemmering om tot de top door te dringen. Bovendien is het patroon dat topmannen andere mannen aannemen, moeilijk te doorbreken.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

FEBE Support

23 februari 2012

De situatie van Nederland heeft zijn oorzaken op meso, macro en micro niveau. Op micro niveau de plakkende vloer door de vrouwen zelf: Parttime werken heeft als gevolg een lager loon, geen doorstroom en minder pensioen. Op macro niveau het glazen plafond in organisaties zoals old-boys netwerken en netwerken na 17:00 uur. Op meso niveau de verwachting vanuit de maatschappij dat vrouwen degene zijn die parttime gaan werken. Opvallend os dat binnen een zorgsector waar 80% van de werkende vrouw is, dit niet in topfuncties is weerspiegelt. Verbetering van meer diversiteit in topfuncties vraagt om een multidimensionale aanpak: een organisatie cultuur creëren die openstaat voor vrouwen in topposities, vrouwen bewust maken van de gevolgen van parttime werken en hun keuze mbt hun loopbaan, maatschappij bewustwoording van vooroordelen en stereotyperend gedrag.

Anoniem

24 februari 2012

als allochtoon heb je dan helemaal geen kans in dit ontwikkelingsland...............

Top