ACTUEEL

Ziekenhuizen zijn niet aanbestedingsplichtig

Algemene ziekenhuizen zijn op grond van de Europese regels niet aanbestedingsplichtig. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State, waar de NVZ vereniging van ziekenhuizen over bericht.

De achterliggende casus draait om een subsidieverzoek van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kende het CWS in 2008 2,2 miljoen euro aan Europese subsidie toe voor een scholingsprogramma. Deze subsidie werd datzelfde jaar verlaagd naar circa 1,3 miljoen euro, omdat een deel van het project volgens het ministerie niet correct zou zijn aanbesteed.

Geen hoger beroep

Hierop ontstond tussen de StAZ als aanvrager van de ESF-subsidies en het ministerie van SZW discussie over de vraag of algemene ziekenhuizen aanbestedingsplichtig zijn. De Raad van State is nu met de StAZ van mening dat ziekenhuizen dit niet zijn. Tegen het besluit  van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk, waarmee volgens de NVZ definitief duidelijk is dat algemene ziekenhuizen zoals het CWZ op grond van Europese regelgeving niet aanbestedingsplichtig zijn. Bovendien ontvangt het CWZ alsnog de eerder toegekende volledige subsidie, een meevaller van 870.000 euro.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van der Horst

28 februari 2012

De Raad van State doet slechts een constatering dat over de aanbestedingsplicht van algemene ziekenhuizen de nodige onduidelijkheid bestaat. Zij baseert dat op de uitspraak van de rechtbank Den haag van 9 februari 201. Hier oordeelt de rechtbank evenmin dat algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig zijn. Zie.

Vierde Overweging:
Overwogen wordt dat het besluit tot subsidieverlening enkel vermeldt dat eiseres de Europese voorschriften voor (openbare) aanbesteding dient te respecteren. Ook in de HPA is niet meer opgenomen dan dat aanvragers zijn gehouden aan de Europese regels inzake openbare aanbesteding. De rechtbank stelt vast dat er vanaf eind 2004 tot eind 2008 juridische onduidelijkheid is geweest over de al dan niet van toepassing zijnde aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen zoals CWZ en dat partijen hierover voortdurend hebben gediscussieerd. Gelet hierop kan niet worden staande gehouden dat sprake is van een aanbestedingsplicht die niet afhankelijk is van de ontwikkelingen in de jurisprudentie over de aanbestedingplicht voor algemene ziekenhuizen. Dat verweerder zich in deze discussie steeds op het standpunt heeft gesteld algemene ziekenhuizen als publiekrechtelijke instellingen te beschouwen, waarop een aanbestedingsplicht van toepassing was, maakt dit niet anders. Evenmin leidt de ter zitting door verweerder naar voren gebrachte stelling dat eiseres bij de aanvraag heeft vermeld dat zou worden aanbesteed tot het oordeel dat eiseres, ongeacht de uitkomst van de juridische discussie, gehouden was aan te besteden.

Top