ACTUEEL

SER krijgt kleine 400 reacties op zorgonderzoek

De SER heeft 390 reacties ontvangen naar aanleiding van de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan burgers en organisaties om via de SER-website hun visie te geven op de toekomstbestendigheid van de zorg.

Het onderzoek concentreert zich op de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt in deze sector. De consultatie is inmiddels gesloten.

Brede reacties

Volgens de SER hebben niet alleen organisaties uit het veld en medische beroepsbeoefenaren gereageerd, maar ook burgers. De reacties weerspiegelen de breedte van het thema. Zo zijn er suggesties voor de toepassing van slimme technologie en preventie, maar voorstellen om de zorg zelf beter te organiseren. Andere reacties hebben betrekking op marktwerking in de zorg of de positie van het Nederlandse stelsel in vergelijking met andere landen vergeleken. In veel reacties wordt ook ingegaan op de dreigende personeelstekorten in de zorg.

Verwerken

De SER is nu bezig het grote aantal reacties te lezen en te rubriceren. Ze zullen vervolgens aan de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg worden voorgelegd. De reacties zullen te zijner tijd op de website worden geplaatst. Uiteraard zullen alleen die reacties worden getoond als de indiener daartoe vooraf toestemming heeft gegeven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top