Finance

Overheid wil subsidies inperken

Het kabinet overweegt het aantal subsidies in de zorg te halveren. Dit blijkt uit schrijven van minister Ab Klink, staatssecretaris Jet Bussemaker en minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) aan de Tweede Kamer.

Samenvoeging van subsidies

In 2007 heeft VWS 527 projecten gesubsidieerd. In 2008 heeft VWS 678 subsidies verleend aan instellingen. Doorlichting aan de hand van de nieuwe voorwaarden heeft uitgewezen dat dit minder kan. De in 2008 uitgevoerde subsidiedoorlichting is primair bedoeld voor de invulling van de rijksbrede personele bezuiniging die door het huidige kabinet in het coalitieakkoord is vastgelegd. De doorlichting moet onder meer een bijdrage leveren aan het verminderen van de administratieve lasten voor de subsidieontvangers en het reduceren van de werkzaamheden voor VWS, aldus een woordvoorster van het ministerie. VWS bekijkt van 234 subsidies of samenvoeging mogelijk is. Dit betreft met name de terminale zorg.

Scherpe controle op subsidies

Naast het ministerie van VWS houden ook de andere ministeries de subsidiestroom tegen het licht. De bewindslieden bekijken of instellingen en projecten steun van de overheid, en in het bijzonder VWS, wel verdienen. Ook moet de overheidsbijdrage voor het hele land van belang zijn. In de praktijk betekent dit laatste dat projectsubsidies van minder dan 25.000 euro er nauwelijks meer in zitten. Dit scheelt een kwart van de overheidsbijdragen aan losse projecten.

Stijgende begroting instellings- en projectsubsidies

Een woordvoerster laat weten dat in 2007 497 miljoen euro aan instellings- en projectsubsidies begroot is. In 2008 gaat het om 673 miljoen euro. De begroting 2009 laat een verdere stijging zien tot 755 miljoen euro. Deze stijging doet zich vrijwel geheel voor bij de projectsubsidies. In totaal moet VWS vanaf 2010 jaarlijks ongeveer 65 miljoen euro besparen. De besparing hoeft niet geheel gerealiseerd te worden door het inperken van subsidies. Ook andere bezuinigingsmaatregelen zijn mogelijk. De resultaten worden gepresenteerd in de begroting 2010.

Inzet van internet bij de aanvraag

De subsidieaanvraag kan ook vaker via internet verlopen. Daarnaast moet het voor de aanvragers duidelijker zijn wanneer zij in aanmerking komen voor subsidie. Dat moet kansloze aanvragen voorkomen. Ambtenaren hoeven dan minder kostbare tijd aan de afhandeling van afwijzingen te besteden. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top