ACTUEEL

Friese ziekenhuizen willen fuseren

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Zorggroep Pasana, waaronder ziekenhuis De Sionsberg valt, willen bestuurlijk fuseren. De fusiepartners willen de fusie op 1 augustus effectueren.

Nij Smellinghe en Pasana zien in de fusie een garantie voor kwalitatief goede ziekenhuiszorg voor Dokkum en omgeving. Daarnaast kan de nieuwe organisatie door het integreren van De Sionsberg in de organisatie van Nij Smellinghe, beter voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen en volumenormen in de curatieve zorg. Voorwaarde voor het samengaan is wel dat het begin dit jaar vastgestelde zorgbeleidsplan voor De Sionsberg wordt uitgevoerd.

Onduidelijk

De personele gevolgen van de fusie zijn op dit moment nog niet duidelijk. Eerst zal de uitvoering van het zorgbeleidsplan voor De Sionsberg ter hand genomen worden om de organisatie weer rendabel te laten worden. Hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal arbeidsplaatsen dat hiervoor noodzakelijk is. In de aanloop naar de fusie zal verder bekeken moeten worden hoe de overhead en ondersteunende diensten ingevuld zullen worden.

Overnemen

De vakbonden zijn sceptisch na het herhaaldelijk niet nakomen van eerdere toezeggingen. Om die reden willen ze uiterlijk eind augustus volledig inzicht in de personele consequenties. Ook eisen ze dat eventueel overtollig personeel van Zorggroep Pasana wordt overgenomen door omliggende ziekenhuizen.

Eenhoofdig

Om de fusie in goede banen te leiden hebben de twee organisaties een stuurgroep ingesteld bestaande uit leden van de raden van toezicht van beide organisaties en de bestuurders Cees Meijer en Johan Wagenaar. Na de fusie zal de nieuwe holding worden bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Nij Smellinghe-bestuurder Meijer. De raden van toezicht worden samengevoegd tot één nieuwe raad van toezicht.

Toestemming

De Friese zorgorganisaties zijn voor de fusie afhankelijk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Afhankelijk van het oordeel willen beide organisaties op 1 augustus dan wel uiterlijk op 31 december 2012 fuseren. Naast de NMa zullen de twee organisaties ook de betrokken cliëntenraden, de ondernemingsraden Friesland Zorgverzekeraar consulteren.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 maart 2012

Cees Meijer gaat per 1 mei met pensioen. Ik denk dat hij daarna Dokkum een paar maanden gaat aansturen tot de formele fusie een feit is. Dan zal de nieuwe bestuurder van Nij Smellinghe/Pasana dhr. Peter Littooy de gevormde combinatie gaan leiden. Dat zal dan per 1 aug 2012 al zo zijn. Cees heeft er nog steeds schik in! Ik hoop dat hij er een gezonde organisatie van maakt, met een minimaal aantal ontslagen...

van schagen

11 maart 2012

Het lijkt mij een goede ontwikkeling voor het herschikken van het friese zorglandschap. Hoop wel dat we geintegreerd blijven kijken naar noodzakelijke voorzieningen dus niet alleen cure en hoogspecialistisch maar ook aanvullend care en vooral ook zorg thuis!

Top