ACTUEEL

VPTZ en hospicehuis de Cocon samen verder

De VPTZ (Vrijweillige Palliatieve Terminale Zorg) en het hospicehuis de Cocon zijn sinds januari 2012 bestuurlijk samenvoegt tot één stichting met de naam Stichting thuis/bijna thuis sterven.

De nieuwe stichting maakt het beter mogelijk dat zorgbehoevenden thuis dan wel in een bijna-thuis verblijf (hospice) op een menswaardige wijze kunnen sterven. Beide organisaties blijven bestaan en zullen hun eigen werk blijven doen maar de samenwerking wordt geïntensiveerd.

De stichting probeert zijn doel te bereiken door onder meer de geboden zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de levensstijl, behoeften en wensen van de betrokken patiënt in de laatste levensfase. Vrijwilligers vervullen een prominente rol bij de invulling van de huiselijke sfeer en de individuele aandacht van de zorgvrager en hun naasten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top