ACTUEEL

Bepaalde gespecialiseerde zorg krijgt vaste bijdrage

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat brandwondencentra, orgaanuitnameteams en medische teams met een traumahelikopter een vaste bijdrage krijgen voor de zorg die zij verlenen. Deze zorg kan niet bij individuele patiënten en verzekeraars in rekening worden gebracht.

Hoe die bijdragen in de toekomst kunnen worden vastgesteld, beschrijft de NZa in het advies over de afbakening van de beschikbaarheidsbijdragen. Dit jaar is de bekostiging van ziekenhuizen veranderd. Ziekenhuizen krijgen geen budget meer, en dus ook geen bijzondere toeslagen voor bepaalde vormen van zorg. In plaats daarvan zijn er voor bepaalde vormen van zorg beschikbaarheidsbijdragen ingevoerd, omdat het niet wenselijk is de kosten hiervan – bijvoorbeeld die van orgaanuitname bij donoren - aan één individuele verzekerde toe te rekenen.

Afbakening

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid heeft de NZa advies uitgebracht over de afbakening van drie vormen van bijzondere zorg: gespecialiseerde brandwondenzorg, mobiele medische teams met een traumahelikopter en post-mortem orgaanuitname bij donoren. Als VWS met het Advies instemt, begint de NZa een kostenonderzoek om de hoogte van de bijdragen te onderbouwen.
Voor twee vormen van zorg, de teams met een traumahelikopter en de brandwondenzorg, stelt de NZa voor de financiering ook in de toekomst via beschikbaarheidsbijdragen te regelen. Voor de orgaanuitnameteams adviseert zij om de bijdrage aan de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) te verhogen, waaruit deze zorg nu grotendeels betaald wordt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top