Vastgoed

Syntrus Achmea zet fors in op zorgvastgoed

Pensioenbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft vorig jaar 100 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed . De ambitie is om te groeien naar een investering van 500 miljoen euro in 2015 in dit nieuwe marktsegment.

Zorgvastgoedmarkt in opkomst

De zorgvastgoedmarkt in Nederland omvat nu rond de 20 miljard euro. Pensioenfondsen tonen veel interesse in dit marktsegment dat in opkomst is. Behalve dat hier rendement te halen is, is de maatschappelijke waarde voor hun deelnemers van groot belang, is de verklaring van Syntrus Achmea voor deze ontwikkeling. De zorgvastgoedmarkt groeit naar verwachting de komende dertig jaar tot 40 à 45 miljard euro.

Groeiende zorgbehoefte

Demografische ontwikkelingen voorspellen een groeiende zorgbehoefte en daarmee een groeiende vraag naar zorghuisvesting voor ouderen, naar eerstelijnszorg, zoals huisarts, apotheek, fysiotherapie, en naar tweedelijnszorg zoals ziekenhuizen en privéklinieken. In 2040 zijn er 4,5 miljoen 65-plussers tegenover 2,5 miljoen nu. Dat betekent dat straks een kwart van de Nederlandse bevolking uit senioren bestaat. Er is zelfs sprake van dubbele vergrijzing: het aantal 80-plussers verdrievoudigt de komende dertig jaar. De woonwensen van deze mensen zijn heel divers.

Investeringen

Vanwege de sterk stijgende vraag en wens naar meer prijs- en kwaliteit differentiatie zijn investeringen in zorgvastgoed hard nodig, vindt Henk Jagersma, directeur Syntrus Achmea Real Estate & Finance. “Tegelijkertijd is zorgvastgoed een aantrekkelijke belegging voor pensioenfondsen, omdat er sprake is van een geringe gevoeligheid voor economische conjuncturen en er een aantrekkelijk en stabiel rendement kan worden behaald. Bovendien kunnen pensioenfondsen invulling geven aan een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Het Zorgfonds van Syntrus Achmea concentreert zich op verschillende segmenten van het zorgvastgoed.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

16 maart 2012

Dit is ook een vorm van vertikale integratie.

In de door de NZa vastgestelde tarieven zit altijd een vaste component voor de vergoeding van de kapitaallasten. Tarieven worden vervolgens uitonderhandelt met de verzekeraars en zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn dan gevestigd in panden van Achmea.

Dit wordt zo een fraaie vestzak/broekzak operatie. En de beleggingen van de reserves aan opgepotte verplicht afgedragen zorgpremies kunnen mooi worden belegd in eigen vastgoed van Achmea. Omzet en rendement gegaranadeerd. Achmea doet alleen in In Natura verzekeringen en lobbied krachtig om de resterende Restitutie polissen uit de wereld te krijgen. Met In Natura polissen kan de verzekeraar zijn verzekerden gericht sturen naar de uitverkoren zorgaanbieder. Nu al wil Achmea "te dure' ziekenhuizen in de ban doen. 50% van de kosten zijn vastgoedkosten. Wat is dan te duur?

De Nederlandse zorgcijfers zijn al flnk opgeklopt doordat de kapitaallasten worden gerekend tot de zorgkosten. In het buitenland worden kapitaallasten buiten de zorg gehouden. Daar betalen burgers voor de variabele kosten aan de ziekenfondsen of sociale verzekeraars en worden de kapitaallasten betaald uit de algemene middelen. Als Achmea dit mag doorzetten worden de zorgcijfers van Nederland helemaal onvergelijkbaar met die van het buitenland.

E Schippers zal moeten ingrijpen als zij werkelijk tegen vertikale integratie is.

En de reden waarom alle overige landen kapitaallasten scheiden van zorgkosten is nu wel duidelijk. Toch?

Top