ACTUEEL

Wanbetaler zorg steeds dieper in schulden

Mensen met een grote betalingsachterstand op hun zorgverzekering moeten vaak veel meer premie en een boete betalen. Doordat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen wanneer men weer in de normale, goedkopere regeling terug mag keren, komen wanbetalers nog meer in de financiële problemen.

Wanbetalers moeten hun premie betalen aan het College voor Zorgverzekeringen. De verzekerde betaalt in dat geval de bruto premie plus een boete van 30%. Het gevolg is dat deze mensen nog dieper in de schulden komen. Dit blijkt uit een onderzoek van het blad Sprank van de Nederlandse vereniging van managers van sociale diensten, Divosa.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars ontvangen een hogere premie voor de groep wanbetalers. Zorgverzekeraar mogen ook bepalen op welk moment mensen weer de normale premie mogen betalen. Hierdoor duurt het vaak langer dan strikt genomen noodzakelijk is voordat mensen weer in de normale premieregeling komen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Trossel

8 mei 2012

Er zijn twee soorten wanbetalers:
- mensen die weigeren te betalen
- mensen die niet kunnen betalen
Ik wil het hebben over de tweede categorie, de mensen die niet kunnen betalen. Deze groep is groeiende. Deze mensen zijn in de problemen gekomen door omstandigheden (deels) buiten hun schuld om. In de meeste gevallen blijft het niet bij het niet kunnen betalen van de premie van de zorgverzekering, maar zijn er dikwijls ook issues m.b.t. de energieleverancier, de huur en/of de aflossing van de hypotheek. Om bij de zorgverzekering te blijven is het probleem groter dan het alleen moeten betalen van de CVZ premie. Deze mensen worden ook uit de aanvullende verzekering gezet. Daardoor moeten zij ook de kosten van bijvoorbeeld de tandarts, soms noodzakelijke fysiotherapie enz. zelf gaan betalen. Tenslotte moeten ook deze mensen het eigen risico opbrengen. Dat geld is er niet, dus in veel gevallen wordt noodzakelijke hulp uitgesteld, met alle (financiele) gevolgen van dien. Voordat met in de CVZ regeling valt heeft er al een incasso traject van de zorgverzekeraar plaatsgevonden. Dus naast de CVZ premie moeten deze mensen ook de achterstallige premie van de zorgverzekeraar, de incassokosten en de deurwaarderskosten, inclusief de kosten van het (verstek) vonnis en de rente op de vordering nog betalen. Al met al zijn dit haast uitzichtloze situaties, waarbij zelfs de schuldhulpverlening geen oplossing meer is.
Ik hoop dat tijdens de komende campagnes voor de verkiezingen deze (groeiende) groep van mensen niet vergeten wordt.
Ik pleit voor een vangnet voor die mensen, waarvan het onomstotelijk vast staat, dat deze buiten hun schuld om in de problemen zijn gekomen.

Margo

8 mei 2012

Ik heb meegemaakt dat een cliënt (COPD Gold kl.3) opgelucht was dat ze eindelijk na een lange wachtlijst in de schuldsanering /onder bewind kwam, om alleen al van die stress verhogende benauwende administratie/rekeningenlast af te zijn.

In plaats van wao/wia "verdient" ze leefgeld, ik geloof 50 euro per week.

Inderdaad, cliënten in de schuldsanering kunnen zich niet aanvullend verzekeren en dan ook geen aanspraak maken op een zg minimumpakket vd gemeente/zorgverzekeraar waardoor ze bijv. de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor thuiszorg niet hoeven te betalen.

Als wijkverpleegkundige meldde ik dan wel dat ze in geval van chronische medicatie (specifieke lijst) oa hun medicijnbijdrage gedeeltelijk konden terug vragen bij het CAK. Zie www.cak.nl.

Veel chronisch zieke mensen weten dat niet, is mijn ervaring in de Polder geweest (als wvpk Bureau SPV).

Boonen

8 mei 2012

Toen het ziekenfonds er nog was hadden we geen wanbetales, immers de werkgever betaalde de premie. Daardoor waren ook de mensen met een kleine beurs verzekerd van goede zorg. Als men nu zijn schulden niet betaald komt men in de schuldsanering en moeten deze arme mensen ook de salarissen van de schuldsaneerders betalen. Zo komt men van de regen in de drup. Voedselbanken bestonden 20 jaar geleden niet, of waren heel klein. Nu hebben ze wachtlijsen. Laten we beter het ziekenfonds weer in ere herstellen, dan is dit probleem meteen opgelost

Top