ACTUEEL

Drentse ggz-instellingen gaan samenwerking aan

GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborg Groep en Promens Care gaan samenwerken in een nieuw Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. In dit centrum kunnen mensen met een verstandelijke beperking terecht als er sprake is van een combinatie van psychische problemen, gedragsproblemen, somatische problemen, of persoonlijkheidsstoornissen. Op donderdag 10 mei tekenen de bestuurders van betrokken partijen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Het nieuwe centrum wordt gehuisvest in een pand op de grens van het terrein van Vanboeijen en GGZ Drenthe, dat wordt verbouwd tot een polikliniek en één kliniek voor crisis, observatie en psychiatrie. De polikliniek opent eind 2012. De kliniek wordt begin 2013 met 10 bedden en  4 crisisplaatsen in gebruik genomen. Vanaf 2014 beschikt de kliniek over 24 plaatsen voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 3 jaar. De bestaande locaties blijven tot de opening in gebruik.

Financiering

Financiering vindt plaats vanuit de zorgverzekeringswet en de AWBZ. GGZ Drenthe is “host organisatie”, onder meer op gebied van ict, administratieve processen en facilitaire dienstverlening, en financieel risicodrager voor de exploitatie van het centrum. Door bundeling en afstemming van functies en expertise in en vanuit één centrum ontstaan schaalvoordelen en kunnen de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top