ACTUEEL

Demente vrouw overlijdt na eten chloortablet

Een 90-jarige bewoonster van verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag is begin maart overleden na het eten van een chloortablet. De vrouw, die aan dementie leed, had de tablet van de grond geraapt en in haar mond gestopt.

Nadat een dienstdoende verzorgende het voorval constateerde, heeft deze de tablet onmiddellijk uit de mond van de bewoonster gehaald, zo laat zorgorganisatie Florence, waar de Mariahoeve deel van uitmaakt, in een verklaring weten. Daarna is contact opgenomen met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. Deze heeft de verpleging instructies gegeven hoe te handelen. Aangezien de situatie zich aanvankelijk niet ernstig liet aanzien, is mevrouw niet direct naar het ziekenhuis vervoerd.

Ernstig

In de vroege ochtend verslechterde de toestand van de cliënt en werd besloten haar over te brengen naar het ziekenhuis. Haar situatie bleek zo ernstig dat zij, op verzoek van haar familie, weer teruggebracht is naar haar vertrouwde omgeving. Daar is zij op 8 maart overleden. Florence zegt dit ten zeerste te betreuren.

Piëteit

Florence heeft het incident naar eigen zeggen “uit piëteit met de familie” niet naar buiten gebracht.   Wel is op 6 maart aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ingelicht. Ook zijn de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de medewerkers geïnformeerd.

Maatregelen

Voor wat betreft de toedracht meldt Florence dat chloortabletten bij uitzondering worden gebruikt bij het schoonmaken. Om herhaling te voorkomen heeft Florence verschillende maatregelen genomen. Zo zijn chloortabletten uit de Mariahoeve verwijderd. Ze mogen alleen nog maar gebruikt worden bij uitbraak van het NORO-virus. Daarnaast hebben de betrokken medewerkers een verplichte bijscholing gekregen. Deze scholing zal regelmatig worden herhaald. Bovendien heeft de raad van bestuur opnieuw de aandacht gevestigd op het protocol waarin staat hoe specialisten ouderengeneeskunde in vergiftigingssituaties dienen te handelen.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top