ACTUEEL

Staatsecretaris billijkt intercultureel project

Staatsecretaris billijkt intercultureel project

Staatsecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner ziet geen enkele reden om geld terug te halen uit het programma ‘Intercultureel fundament’. Dit zegt zij in reactie vragen van Kamerlid Gerbrands (PVV) naar aanleiding van het bericht ‘Tijd voor kleur’ (Skipr magazine, nr 5. Mei 2012).

Gerbrands wilde onder meer weten of de staatsecretaris bereid is de bijdrage aan het programma ‘Intercultureel fundament’ direct terug te halen “aangezien in het gedoogakkoord is afgesproken dat het kabinet een einde maakt aan diversiteits-/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische afkomst”.

Het bericht ‘Tijd voor kleur’ (Skipr magazine, nr 5. Mei 2012) beschrijft dat bewoners uit verschillende culturen nog lang niet in alle zorginstellingen optimale zorg krijgen. En werknemers met verschillende culturele achtergronden werken nog niet soepel samen. Onbegrip en onwetendheid veroorzaken misverstanden.

ActiZ en VGN willen hier met het programma ‘‘Intercultureel fundament’ een einde aan maken. Het project bestaat uit tien deelprojecten en biedt organisaties volop concrete ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan een topclass voor bestuurders, een elearing module voor verzorgenden en een lesmodule Interculturele Kraamzorg. ActiZ en VGN hebben voor het programma 680.000 euro ontvangen uit het Europees Integratiefonds. Omdat het project gekoppeld is aan de arbeidsmarkt, levert ook het ministerie van VWS een flinke bijdrage.

‘Intercultureel fundament’

De staatssecretaris legt aan Gerbrands uit dat het project ‘Intercultureel fundament’ een onderdeel is van het programma ‘Kansen voor de Zorg, Kansen in de Zorg’. Voor het project ‘Intercultureel fundament’ is 630.389,93 euro beschikbaar gesteld, waarvan 300.000,- euro vanuit VWS. Voor het hele programma bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld vanuit het Europees Integratie Fonds en de ministeries van BZK, OCW en VWS. Het programma is ook onderdeel van het brede arbeidsmarktbeleid.

De staatssecretaris laat weten dat de Tweede Kamer haar in maart heeft verzocht bij het aantrekken van 12.000 extra fte voor de zorg ook te kijken naar doelgroepen die verder van de arbeidsmarkt staan, waaronder niet-westerse allochtonen. “Met het dreigend personeelstekort is het noodzakelijk om alle kansen voor de zorgsector te benutten. Het programma ‘Kansen voor de Zorg, Kansen in de Zorg’ is met name gericht op vergroting van het aandeel medewerkers in de zorg van die groepen die nu zijn ondervertegenwoordigd. We hebben immers medewerkers in de zorg nodig. Daarbij telt iedereen mee die betrokken is en goede zorg wil en kan geven. Ik zie dan ook geen enkele reden om te stoppen met dit programma”, aldus Veldhuijzen van Zanten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Margo

23 mei 2012

Gisteren, tijdens het Lustrum Congres van de NVvPV sprak Fatima Malki, nurse practioner diabeteszorg van het Slotervaart ziekenhuis, voor inderdaad voornamelijk autochtone praktijkverpleegkundigen.
Zeer onderhoudend met Amsterdams accent (!) maar vooral een heel nuttige uitwisseling/overdracht van kennis en wederzijdse ervaringen.
Een "fantastisch rolmodel" voor de jongere garde m.i

Anoniem

27 mei 2012

Inderdaad een voorbeels rol. Deze dame is super
actief in de zorg en heeft veel kennis en projecten gedaan om vrouwen met een niet westerse achtergrond te motiveren en te stimuleren
de zorg in te gaan. Ik raad Actiz em Vgz aan om eens met deze dame te praten.

Top