ACTUEEL

Inspectie plaatst Eindhovense huisarts onder toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op Huisartspraktijk Hoevenaars in Eindhoven. De huisarts bleek dossiers niet op orde te hebben en op meerdere punten onhygiënisch te werken.

De aanleiding voor het onderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van de door de huisarts geleverde zorg was een rapportage van een huisartsenpost over een calamiteit die daar had plaatsgevonden. De huisarts had een mogelijk hartinfarct gemist. Dat op zichzelf hoeft niets te zeggen over de algehele kwaliteit van zorg. Maar uit het onderzoek van de huisartsenpost kwam een beeld naar voren van een huisarts die zich weinig toetsbaar opstelt en getuigt van weinig zelfinzicht.

Niet vermeld

Voor de inspectie aanleiding was dit aanleiding om breder te kijken naar de kwaliteit van zorg in de eigen huisartspraktijk van deze arts. Daar werd vervolgens een groot aantal tekortkomingen in de praktijkvoering geconstateerd. Zo bevatten vrijwel alle dossiers tekortkomingen of onduidelijkheden, met mogelijke consequenties voor patiënten. Bij een patiënt was bijvoorbeeld een nierprobleem niet  juist vermeld in het dossier. Dat is van groot belang bij het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. Door beperkte registratie heeft de inspectie bovendien bij de meeste patiënten niet kunnen nagaan of de huisarts zich houdt aan de beroepsnormen.

Houdbaarheidsdatum

Ook de medicatieveiligheid en hygiëne in de praktijk laten te wensen over. De inspectie trof aanzienlijke hoeveelheden medicijnen en materialen aan waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Ook in de spoedkoffer vond de inspectie ampullen die over de datum waren. In de koelkast werden naast geneesmiddelen ook levensmiddelen bewaard. De temperatuur van de koelkast werd niet structureel gecontroleerd, terwijl er wel temperatuurgevoelige medicatie in bewaard werd. Bij de wastafel in de spreekkamer was geen desinfectiemiddel en in plaats van papieren handdoekjes, hangt er een handdoek van textiel. Steriele instrumenten lagen onverpakt bij elkaar in een metalen doos.

Vervolg

Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. De inspectie heeft Huisartspraktijk Hoevenaars meerdere maatregelen opgelegd met een strikt tijdspad, die bij maandelijkse inspectiebezoeken zullen worden getoetst. Als de inspectie vaststelt dat de noodzakelijke verbeteringen niet of onvoldoende worden gerealiseerd, zal zij bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top