ACTUEEL

Kapitaallasten fnuiken prijsafspraken cure

Onduidelijkheid over de kapitaallasten en de complexiteit van het DBC-systeem zetten een rem op de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Begin maart waren de onderhandelingen over het vrij onderhandelbare B-segment nog nauwelijks op gang gekomen en was geen enkel contract afgerond. Dit blijkt uit de monitor ziekenhuiszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Geen prikkels

De NZa constateert dat verzekeraars en aanbieders geen prikkels ondervinden voor het tijdig afronden van de onderhandelingen. Daarmee wordt de consument voor het blok gezet. Door het uitblijven van contracten weet de consument niet waarvoor hij kiest bij het afsluiten van een verzekering.

Prijs is doorslaggevend

Als reden voor de moeizame contractonderhandelingen noemt de NZa ondermeer onduidelijkheid over de nieuwe kapitaallastenvergoeding. Verzekeraars en aanbieders verschillen van mening over de vraag hoe die kapitaallasten in de prijzen verrekend moeten worden. De onderhandelingen worden verder bemoeilijkt door de jaarlijkse wijzigingen in de DBC-systematiek.
De NZa constateert daarnaast dat prijs nog altijd de doorslaggevende factor is bij de onderhandelingen, dit ondanks het groeiende belang van kwaliteit en transparantie. Concurrentie tussen aanbieders op basis van kwaliteit speelt vooralsnog geen grote rol.

Positief

Toch is de NZa positief over de ontwikkelingen op de markt voor ziekenhuiszorg. Over hele linie ziet de NZa een groeiende aandacht voor kwaliteit tijdens de onderhandelingen. Ook proberen zorgverzekeraars de concurrentie aan te wakkeren door verzekerden naar ‘preferred providers’ te sturen. Bovendien ziet de NZa dat vrije prijsvorming een gunstig effect begint te krijgen op de prijsontwikkeling. De prijsstijging in het B-segment is inmiddels lager dan in het A-segment.

‘Geen maximumprijzen’

De mogelijke invoering van maximumprijzen zou deze ontwikkeling te niet kunnen doen. De NZa adviseert minister Klink daarom af te zien van een dergelijke maatregel. Om aanbieders en verzekeraars een adempauze te gunnen wil de NZa op dit moment geen verdere uitbreiding van het B-segment. Om de noodzakelijke reguleringszekerheid te creëren, stelt de NZa voor om 2010 te gebruiken voor verdere doorvoering van de huidige regels en geen nieuwe wijzigingen in te voeren. Ook dit staat op gespannen voet met de plannen van Klink. Om de bezuinigingsdoelstelling van het kabinet te halen, overweegt Klink juist versnelde uitbreiding van de vrije prijzen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top