ACTUEEL

VUmc slachtoffert afdeling communicatie

Het VUmc heeft medewerking aan het fel bekritiseerde tv-programma ‘24 uur tussen leven en dood’ vanaf het begin onderschat. Ook is besluitvorming over deelname onvoldoende zorgvuldig verlopen. De afdeling communicatie zou te veel op eigen houtje geopereerd hebben.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een intern onderzoek van het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat zowel in de voorbereiding en uitvoering van de tv-opnames als bij de afhandeling van klachten en in de optredens in de media fouten zijn gemaakt. Het ziekenhuis erkent dat daarmee het vertrouwen van patiënten en medewerkers is beschadigd.

Onderschat

Uit het onderzoek komt naar voren dat het project vanaf het begin is onderschat. Er was geen oog voor het feit dat deze mediaproductie naar aard en omvang anders was dan eerdere producties waaraan VUmc meewerkte. Hierdoor is het project onvoldoende beoordeeld op medisch-ethische en juridische risico's.

Besluitvorming

Ook heeft de besluitvorming niet op het juiste besturingsniveau plaatsgevonden, zo luidt een andere conclusie. “Het besluit om in dit mediaproject te stappen, is genomen door de dienst communicatie”, aldus de onderzoekers. “Zij hebben ook het contract namens VUmc ondertekend. Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden in de raad van bestuur. Dit had, gezien de aard, omvang, complexiteit en risico’s van dit mediaproject wel gemoeten, ook omdat de eindverantwoordelijkheid voor het mediabeleid bij de raad van bestuur ligt.” Overigens is de raad van bestuur blijkens het rapport wel in een vroegtijdig stadium mondeling geïnformeerd.

Toestemming

Daarnaast hadden opnames alleen gemaakt mogen worden als patiënten en medewerkers hiervoor vooraf en op basis van gedegen informatie hun uitdrukkelijke toestemming hadden gegeven. Dit is niet in alle gevallen gebeurd.

Verbeterpunten

VUmc zegt naar aanleiding van het onderzoek kritisch te gaan kijken naar de interne communicatie en samenwerking tussen verschillende stafdiensten en het mediabeleid van VUmc. De raad van toezicht, die nauw betrokken is geweest bij de analyse, zal toezien op de implementatie van de verbeterpunten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

1 juni 2012

Mevrouw Bolluijt van Communicatie is het befaamde Barbertje dat moet hangen. Daar zijn vast goede redenen voor. Maar om het ernstig geschonden vertrouwen te herstellen is meer nodig. Modern communicatie-beleid hoort tot de kerntaken van een RvB. Intussen schuift de leiding van het VUmc (de 'verdachte') haar verantwoordelijkheid af & wordt 'old school politics' bedreven: geslotenheid ipv openheid. Ongevraagd advies aan de RvT: veeg de stoep van bovenaf schoon.

Anoniem

1 juni 2012

Misschien was het mogen dealen met Arnie ook iets te mooi voor de "directeur communicatie". Bizar dat iemand die in een ziekenhuis werkt zich niet op voorhand realiseert dat het heimelijk maken van opnames volstrekt ontoelaatbaar is. Het verwijt dat de RvB gemaakt kan worden is dat ze die directeur hebben aangesteld.

Top