ACTUEEL

OM zet hoog in tegen Twentse neuroloog

OM zet hoog in tegen Twentse neuroloog

Het Openbaar Ministerie (OM) legt de Twentse neuroloog die ervan wordt verdacht tientallen patiënten ernstige schade te hebben toegebracht door jarenlang door foutieve diagnoses te stellen, negen zaken ten laste. Het zwaarste verwijt is het opzettelijk benadelen van de gezondheid van patiënten, met zwaar lichamelijk letsel en mogelijk zelfs de dood tot gevolg. Dat feit kan maximaal 9 jaar gevangenisstraf opleveren.

Tegen de arts bestaan meer dan dertig individuele verdenkingen, maar volgens het OM zijn de negen zaken die nu aanhangig gemaakt zijn, de meest kansrijke. Bovendien zijn ze exemplarisch voor de verwijten die de arts worden gemaakt. Dat zei medisch officier van justitie Marjolein van Eykelen vrijdagavond in Enschede. Ze verwacht dat nog dit jaar de rechtbank in Almelo zich over de zaak buigt. Ze sprak van de meest complexe en omvangrijkste medische zaak tot nu toe in Nederland.

Emotioneel

Slachtoffers en nabestaanden kregen vrijdag door het OM uitgelegd waarom alleen deze negen zaken aan de voormalig specialist van het Medisch Spectrum Twente ten laste worden gelegd. Het was een emotionele bijeenkomst volgens het OM en het onderzoeksteam van de politie, vooral voor de mensen die hun klachten niet voor de rechter terugzien.

Psychische schade

Het OM gaf aan dat niet eerder dan eind dit jaar de zaak voor de rechter kan komen omdat de slachtoffers nog moeten meewerken aan een onderzoek waarin de psychische schade wordt vastgesteld. De voormalige neuroloog verblijft volgens Van Eykelen in het buitenland, maar verleent volledige medewerking.

Later stadium

De voormalige neuroloog is mishandeling ten laste gelegd evenals verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte. Hij werkte in het ziekenhuis vanaf de jaren negentig en heeft in die periode patiënten ten onrechte verteld dat ze aan ernstige ziektes zoals Parkinson, MS en Alzheimer leden. In 2004 werd hij er ontslagen omdat hij verdovende middelen voor eigen gebruik had gestolen. De eerste meldingen tegen hem kwamen in 2007. Er loopt ook nog een vooronderzoek naar het handelen van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, maar dat is volgens het OM voor een later stadium. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 juni 2012

Dat een verslaafde, zieke neuroloog wordt vervolgd is nog daar aan toe, maar dat de rest van de maatschap, direktie van het ziekenhuis zonder enig verwijt wegkomt, terwijl de affaire zich uitstrekte over de nodige jaren, is een schande. Niemand durfde de neuroloog in kwestie kennelijk aan te pakken. Maar ja zelfs vandaag de dag gaat het zo, zie de Eerste Hulp kwestie op de VU.

Anoniem

4 juni 2012

interessante casus.
Als de feiten kloppen is een veroordeling op zijn plaats.
De beroepsprocedure wordt veel spannender. De maatschap en de RvB zullen dan niet vrijuit gaan, evenals de IGZ.

Anoniem

4 juni 2012

De collega specialisten hadden zich kunnen beroepen op de klokkenluidersregeling om dit aanhangig te maken bij de verantwoordelijke bestuurder. Dat zij dit niet hebben gedaan is laakbaar en verwijtbaar te noemen en geeft geen positieve indruk van de organisatie als het gaat om zorgvuldigheid, kwaliteit en transparantie, maar wijst eerder op een gevaarlijke cultuur e.e.a. in de doofpot te stoppen.

Top