ACTUEEL

Sionsberg boekt miljoenenverlies

Ziekenhuis De Sionsberg heeft over het jaar 2011 een verlies geleden van bijna 5,3 miljoen. Het resultaat had nog slechter uitgevallen als de afdeling ouderenzorg van de Pasana Zorggroep, waar De Sionsberg deel van uitmaakt, niet één miljoen in de plus had afgesloten. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het ziekenhuis in Dokkum.

Interim-bestuurder Johan Wagenaar spreekt van “een zeer teleurstellend, maar niet onverwacht resultaat.” Eén van de oorzaken van het slechte financiële resultaat is het door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgelegde verscherpt toezicht. Door het sluiten van de afdeling klinische cardiologie stopte de productie en daarmee de inkomsten, terwijl de vaste kosten zoals personele kosten, doorliepen.

Incidentele kosten

Daarnaast heeft het ziekenhuis kostbare externe expertise moeten inhuren in het kader van het onderzoek naar de herpositionering van het ziekenhuis. Ook heeft het ziekenhuis in 2011, net als andere ziekenhuizen, te maken gekregen met een landelijke budgetkorting. Daarbij werd het ziekenhuis ook geconfronteerd met een korting van bijna een half miljoen op de beschikbaarheidgelden. Alles bij elkaar bedragen al deze incidentele kosten 3 miljoen euro.

Nieuwe OK’s

Het ziekenhuis hoopt eind juni de nieuwe operatiekamers operationeel te hebben, waardoor weer volop operaties in Dokkum plaats kunnen vinden. Dit betekent ook dat het ziekenhuizen op meer inkomsten kan rekenen. Daarnaast is De Sionsberg druk bezig het in januari vastgestelde zorgbeleidsplan te implementeren. Dan wordt ook de personeelsformatie aangepast aan het nieuwe portfolio, waarmee er een betere balans tussen inkomsten en uitgaven komt.

Snelle fusie

“Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een financieel gezonder ziekenhuis, maar de organisatie blijft kwetsbaar”, aldus Wagenaar. Hij hoopt dat de voorgenomen fusie met ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Op dit moment loopt de procedure bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Bij een positief besluit wordt de bestuurlijke fusiedirect  in gang gezet. “Hoe eerder hoe beter, want zaken moeten nu echt worden aangepakt”, vindt Wagenaar. “Een fusie met Nij Smellinghe betekent dat de kwetsbare positie van het ziekenhuis wordt verbeterd. En dan gaat het er niet alleen om dat de financiële lasten worden verlicht doordat er ‘samen’ gebruik gemaakt kan worden van ondersteunende diensten zoals ICT, personeelszaken en financiële administraties.”          

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr. R.M. Dalmijn

6 juni 2012

Misschien dat de geleerden bij de NMa dan in een inleidende paragraaf ook eens uiteen willen zetten hoe kleine spelers overleven in een , door de NMa georkestreerde , positie van disproportionele marktdominantie van verzekeraars , banken en gefuseerde grote ziekenhuizen. Ik hoop dat de motivering van het beoogd agentschap iets dikker is dan het lichtgewicht document , dat ziet op de positieve bijdrage van € 36,= per huishouden vanwege NMa activiteiten.

Top