ACTUEEL

Geld niet het probleem in gehandicaptenzorg

Staatssecretaris Bussemaker van VWS ziet geen direct verband tussen kwaliteit van de geleverde zorg en financiële problemen in de gehandicaptenzorg. Dit blijkt uit haar antwoorden op vragen van het PVV-Kamerlid Fleur Agema.   Agema stelde de vragen naar aanleiding van berichten in de media dat de zorg in een derde van de gehandicapteninstellingen tekort schiet. Van de tien slechtst presterende instellingen zouden er zeven met financiële problemen kampen. Volgens Bussemaker kloppen deze cijfers niet. Uit de cijfers die ze tot haar beschikking heeft blijkt nergens dat er een direct verband bestaat tussen de kwaliteit van de geleverde zorg en de financiële positie van de betreffende instellingen. Uit de gegevens van het jaardocument 2007 blijkt, dat van de tien slechtst scorende locaties (behorend bij acht overkoepelende instellingen), twee instellingen te maken hebben met financiële problemen. Bij de overige zes instellingen is geen sprake van financiële problemen.  Dit neemt niet weg dat Bussemaker haar voornemen herhaalt om de gehandicaptenzorg een kwaliteitsimpuls te geven. Voor de verhoging van de kwaliteit wil Bussemaker extra middelen beschikbaar stellen van 42 miljoen euro in 2009, oplopend tot 72 miljoen euro in 2012.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top