ACTUEEL

Sluiting verloskunde Sionsberg onder de loep

Sluiting verloskunde Sionsberg onder de loep

Bureau Bon start in opdracht van de gemeenteraad van Dongeradeel een feitenonderzoek naar de dreigende sluiting van klinische verloskunde in ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. De uitkomst hiervan wordt in september verwacht. Dat meldt de Nieuwe Dockumer Courant.

Motie

De gemeenteraad nam op 31 mei een motie aan voor dit onderzoek omdat er twijfel en onduidelijkheid bestaat over de noodzaak om de afdeling verloskunde te sluiten en ook over de motieven. Het onderzoek naar de feiten moet hier helderheid over geven.

Kritisch onderzoeksrapport

De oud-huisarts en voormalige inspecteurs voor de gezondheidszorg Reinoud Bon en Menso Westerouen van Meeteren voeren het onderzoek uit. Zij hebben vele kritische onderzoeksrapporten op hun naam. Bon schreef in 2002 een analyse van de toen zeer politiek gevoelige wachtlijstproblemen. Voor het eerst werd toen in een ministeriële nota gepleit voor concurrentie op kwaliteit. Ook was hij eerste auteur in 2008 van het inspectierapport met de analyse van de achterliggende oorzaken bij de brand in de operatiekamer in het ziekenhuis te Almelo. Daarbij kwamen structurele veiligheidsproblemen aan het licht.

Forensisch geneeskundige Westerouen van Meeteren is ook onafhankelijk onderzoeker en adviseur in de zorg. Hij raakte landelijk bekend door onder meer zijn onderzoek naar dubieuze medische en alternatieve praktijken in de zaak Sylvia Millecam.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top