ACTUEEL

Apotheken gezondheidscentra luiden alarm

De financiële situatie van een groot aantal apotheken van gezondheidscentra is sinds 1 januari 2012 zodanig verslechterd, dat een gezonde exploitatie niet meer mogelijk is. De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) zegt dit in een brandbrief aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS.

Exploitatie

De bedrijfsvoering van de apotheken komt in de knel en er zijn inmiddels ook gedwongen ontslagen gevallen. De LVG verwoordt het zo in de brief: "De ambitie van deze apotheken is dat zij zich bij uitstek onderscheiden in het leveren van multidisciplinaire  geïntegreerde farmaceutische zorg, die in de eerste plaats zeer doelmatig is en gericht is op kostenbeheersing en die in de tweede plaats voldoet aan alle kwaliteitseisen en die een hoog servicegehalte heeft. Deze ambitie kan momenteel niet langer worden waargemaakt."

Gedwongen ontslagen

"Ook apotheken in gezondheidscentra moeten noodgedwongen hun personeelsbestand inkrimpen. Ons hebben al 2 meldingen bereikt van gedwongen ontslagen. Daarenboven maken directies van gezondheidscentra met apotheken zich zorgen over de dreiging van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van de aanhoudend hoge werkdruk, en nog meer over de risico’s die deze werkdruk oplevert voor de patiëntveiligheid.

Oorzaken

Als oorzaken wijst de LVG zes punten aan. Zo is de marge op de inkoop van geneesmiddelen drastisch gedaald en zijn de inkomsten uit al lang niet meer kostendekkende tarieven voor de terhandstelling teruggelopen. Verder leveren de nieuwe tarieven voor farmaceutische zorg geen extra inkomsten op. Daarbij zijn de  bedrijfskosten normaal indexmatig gestegen. Mogelijkheden om efficiency te verbeteren zijn enerzijds allang benut, en worden anderzijds gefrustreerd door, soms per kwartaal wisselend, preferentiebeleid van een groot aantal zorgverzekeraars. Tenslotte noemt de LVG een ongelijk speelveld tussen de zorgverzekeraars en bijna alle gezondheidscentra, waardoor aanvullende en/of afwijkende afspraken met de zorgverzekeraars niet mogelijk zijn.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 juni 2012

Toen de apothekers gouden bergen konden bouwen toen hoorde je ze niet. Ze hebben echt gouden bergen gehad.
Ze besteden nu hun werk aan een grote firma.
En hebben er zelf een andere baan bij naast.
Als er een foute levering komt dan wordt de rekening gepresenteerd aan de cliënt en hebben zelf geen verantwoording meer. De consument en vooral de chronisch zieke consument is de dupe.
Net zoals met zoveel dingen.

Anoniem

18 juni 2012

"Werk je nu hier in de apotheek als beherend apotheker? En jongen, je kon zo goed leren!"

Top