Finance

Huisarts weinig gevoelig voor financiële prikkels

De manier waarop huisartsen worden betaald heeft slechts een beperkt effect op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg. De medische ethiek en richtlijnen lijken grote verschillen in de verleende zorg tegen te gaan, zo stelt promovendus Christel van Dijk in NIVEL-onderzoek.

Nieuw honoreringssysteem

Christel van Dijk onderzocht het effect van veranderingen in het honoreringssysteem voor huisartsen na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Volgens Van Dijk gaat de wetenschappelijke literatuur en theorie ervan uit dat de reactie van huisartsen op veranderingen in honorering wordt beïnvloed door hun inkomen, vrije tijd en de voldoening die zij halen uit hun vak; de professionele moraal. Het onderzoek van Van Dijk bevestigt deze wetenschappelijke theoriën. “Het beperkte effect van het honoreringssysteem wijst erop dat de professionele moraal, ‘het goede doen’, de overhand heeft in de keuzes die huisartsen maken in Nederland. Er zijn echter ook aanwijzingen in de internationale wetenschappelijke literatuur dat sterke financiële prikkels, zoals betalingen per contact of voor kwaliteit, de motivatie van huisartsen om ‘het goede te doen’ voor de patiënt kunnen gaan tegenwerken. Het is belangrijk dit soort onbedoelde gevolgen van prikkels mee te wegen bij het ontwerpen van nieuwe honoreringssystemen voor huisartsen”, aldus Van Dijk.

Inschrijftarief

Het inschrijftarief voor ziekenfondspatiënten en de betaling per contact voor particulier verzekerden werden in 2006 vervangen door een gecombineerd system met een inschrijftarief en betalingen per contact voor iedereen. Van Dijk: “Bij voormalig ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden zien we dezelfde trends in geleverde zorg. De verandering in honorering leidt niet tot grote verschillen in het aantal contacten, de toegankelijkheid, de lengte van de contacten en het volgen van de richtlijnen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top