ACTUEEL

Financieel expert invloedrijkste commissaris

Financiële experts hebben de meeste invloed binnen een raad van commissarissen. Sectorexpertise leidt niet zomaar tot meer invloed, zo concludeert promovendus Dennis Veltrop naar aanleiding van onderzoek naar onderlinge invloedsrelaties tussen bestuurders.

Functioneringsonderzoek

In drie deelstudies heeft Veltrop het functioneren van individuele commissarissen, de onderlinge invloedsrelaties tussen commissarissen en het functioneren van pensioenfondsbesturen onderzocht. Hiervoor interviewde hij tussen 2007 en eind 2011 ruim honderd commissarissen en bestuurders van ongeveer tien grote, niet-beursgenoteerde organisaties. Verder werkten ruim 310 pensioenfondsen mee aan een onderzoek naar het functioneren van hun bestuur.

Prestatiegeorënteerde experts

Uit het onderzoek 'On Board(s): studying boards of directors as human decision making groups', blijkt onder meer dat expertise niet zomaar tot meer invloed binnen raden van commissarissen leidt. Prestatiegeoriënteerde financiële experts hebben de meeste invloed binnen een raad van commissarissen. Op de tweede plek staat de niet door prestatie gedreven financiële expert, op drie de gewone, niet door prestatie gedreven commissaris en de niet door prestatie gedreven commissaris met sectorspecifieke kennis.

Sectorspecifieke kennis

De minst invloedrijke commissaris is de prestatie gedreven commissaris met sectorspecifieke kennis. Volgens Veltrop oogst de sectorspecifieke expert zelfs een negatief effect als hij zijn expertise extra probeert te benadrukken. Andere commissarissen conformeren zich naar de prestatiegeoriënteerde commissarissen. “Daarmee ontstaat een steile statushiërarchie die volgens de evolutionaire psychologie vergelijkbaar is met die van groepen primaten. Ook in die sociale context voert één groepslid de boventoon en houdt de rest zich gedeisd”, aldus Veltrop vrijdag in Het Financieele Dagblad.

Diversiteit

Verder concludeert Veltrop dat demografische diversiteit in leeftijd en geslacht binnen (pensioenfonds)besturen geen onverdeelde zegen is. Het kan als gevolg van sociale categorisatie ook tot subgroepen leiden die schadelijk zijn voor besluitvormingsprocessen. Een oplossing voor dit fenomeen is volgens Veltrop om het functioneren van de raad van commissarissen bespreekbaar te maken.

Promotie

Veltrop studeerde Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde 14 juni aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frederick

19 mei 2013

Enjoy your blog )
<a href="http://qzzggbaa.com">my blog</a>

Top