ACTUEEL

Einde in zicht voor vrije tarieven tandarts

Het ziet ernaar uit dat het experiment met vrije tarieven voor tandartsen na de zomer zal worden stopgezet. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voelt daar eigenlijk niets voor, maar omdat de prijzen voor een behandeling flink zijn gestegen, wil de Tweede Kamer er zo snel mogelijk van af.

Prijsstijging

Het experiment loopt sinds begin dit jaar en geeft tandartsen voor 3 jaar de tijd om zelf de prijs van hun behandelingen te bepalen. Eerder deze week bleek uit een eerste inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de prijzen gedurende de eerste 3 maanden, afgezien van inflatie, met 6,1 procent zijn gestegen. In het tweede kwartaal blijken ze nog iets verder gestegen.

PvdA, SP en GroenLinks waren sowieso al tegen het experiment, maar zij zagen hun vermoeden bevestigd dat de vrijheid voor tandartsen alleen maar zou leiden tot hogere prijzen. Toen deze week ook de steun van de PVV voor het experiment wegviel, was er een meerderheid van de Tweede Kamer die zo snel mogelijk terug wil naar vaste tarieven.

Een belofte van de tandartsen donderdag dat bij voortzetting van het experiment de prijzen dit jaar niet meer dan 3,5 procent (inflatie) zouden stijgen, overtuigde de Kamer niet. Ook waarschuwingen van minister Schippers hielpen niet, waardoor de Kamer naar verwachting volgende week in een motie zal vastleggen dat de proef met vrije tandartstarieven zo snel mogelijk moet stoppen.

Schippers wil de tandartsen nog een kans geven hun prijzen te verlagen. Ze vindt het niet van zorgvuldigheid getuigen als de overheid een experiment na een paar maanden al stopzet, terwijl er alleen nog maar een eerste indicatie is van prijsstijgingen. ,,Het is niet een speeltje dat je kunt invoeren en dan na een paar maanden: hoppa, de stekker er weer uit'', zei de minister donderdag tijdens een debat in de Kamer. Zelfs de NZa, zo benadrukte Schippers, vindt het op basis van de eerste cijfers te vroeg voor conclusies.

Cijfers NZa

In november komt de NZa met nieuwe, meer betrouwbare cijfers over de prijsontwikkeling. Schippers vindt daarom dat het stopzetten van de proef maar beperkte tijdwinst oplevert, omdat door noodzakelijke aanpassingen de vaste tarieven op z'n vroegst pas weer aan het einde van het jaar kunnen gelden. Ze waarschuwde bovendien dat het beëindigen van de proef juridisch aangevochten kan worden en dat de overheid dan mogelijk niet sterk staat. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 juni 2012

Weer een typisch geval van onbetrouwbare overheid me dunkt.

Vestia, het inkomen van medisch specialisten, vrije tarieven mondzorg, Lucentis vervangen voor een niet-geregistreerd middel. Het opportunistisch gedrag van de overheid is wel extreme vormen aan het aannemen. Gezien de peilingen zal dat bij een volgend kabinet mogelijk nog veel erger worden. Het definitieve einde van Nederland overleg land?

ANH Jansen

29 juni 2012

Een onbetrouwbare overheid? Hoe durft men dit te stellen? De Overheid is per definitie toch betrouwbaar? Nederland is geen Griekenland en geen Noord Korea.

Wat doet dus een betrouwbare overheid met de centen van anderen?

Overschot aan kantoren is een gevolg van dezelfde betrouwbare overheid. Bouw werd geteld als economische groei en iedere gemeente/provincie en rijksoverheid vond dat prachtig. Tot de leegstand wat te veel ging opvallen. En nu volgt sloop. Een zeer warme sanering voor alle betrokkenen.

De rekening wordt gelegd bij de burger. Die kan betalen middels verhoging van de m2 grondprijs, verhoging van OZB, verhoging van accijnzen, verhoging van huren, verhoging van prijzen van diensten ivm de doorrekening van sloopkosten.

Allemaal al jaren geleden voorspelt en voor gewaarschuwd, maar de economische groei telt nu eenmaal voor de korte termijn.

Zo ook de nieuwe sluis bij IJmuiden. Verstandig omgaan met de centen van anderen. De nieuwe sluis wordt de grootste ter wereld. Diepst gelegen. Voor zeer grote zeevaarders. Helaas liggen de autotunnels minder diep en moeten deze grote schepen eerst lossen in Rotterdam of Hamburg om halfleeg de nieuwe sluis te kunnen passeren en zo Amsterdam bereiken.

Kosten van deze sluis? Ruim 1miljard euro. Wordt een fantastisch Witte Olifant, naast haar zusje de Amsterdamse Afrika haven en in feite de hele Amsterdamse haven. Zeer conservatief beleid van gemeente, provincie en rijk. Eens een haven, altijd een haven.

Laatste grap: CBS telt verhoging van salarissen van ambtenaren mee in de economische groei. Hoe meer ambtenaren en hoe hoger de salarissen, hoe hoger de economische groei!
Baron van Munchhausen syndroom? We trekken ons met onze eigen haren uit het economische moeras?

Dus wat gaat de Regering nu doen?

Merkwaardig is eigenlijk waarom de Overheid de ambtenarensalarissen rekent als economische groei en de stijging van diensten bij tandartsen als een verslechtering van de economie: verkoop van meer Mercedes Benzen of BMW's tegen hogere prijzen komt toch ook in de boeken als economische groei?

Stijging in verkoop BMW's per jaar resulteert toch ook niet in een ingreep door de Overheid om de prijzen te verlagen? Vrije markt kan twee kanten opgaan en dan nog moet je goed kijken naar de oorzaken.

Maar ja. Een burger die een BMW koopt kan geen verhoging van het salaris van een ambtenaar betalen, dus wordt er een fiks bedrag aan heffingen geïnd.

Idem burger die een duurdere kroon of burg afneemt. Dat geld verdwijnt naar de tandarts, buiten bereik van de ambtenaar. Die ziet zijn salarisverhoging vervliegen.

Zou dat de oorzaak kunnen zijn van het einde van het experiment vrije tarieven?

Top