ACTUEEL

NMa trekt zeven boetebesluiten in

NMa trekt zeven boetebesluiten in

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet af van eerder opgelegde boetes aan zeven thuiszorginstellingen.

Thuiszorgondernemingen regio’s Kennemerland en ’t Gooi

De NMa heeft na twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam besloten geen boete op te leggen aan Stichting Viva! Zorggroep en de Stichting Zorgbalans, Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Stichting Vivium Zorggroep en Stichting Hilverzorg.

De rechtbank heeft in april gesteld dat de NMa in beide zaken onvoldoende heeft aangetoond dat de thuiszorginstellingen in de jaren 2005-2007 daadwerkelijk met elkaar konden concurreren. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de eventuele afspraken, om elkaars werkgebieden te respecteren, daadwerkelijk de  concurrentie konden beperken. De rechter gaf de NMa de ruimte nader onderzoek in te stellen. De NMa acht een dergelijk niet zinvol, ook vanwege de periode waarover nader onderzoek zou moeten plaatsvinden, te weten 2006-2007.

Stichting Vierstroom en Stichting Careyn Zuwe Aveant

In een derde zaak ziet de NMa na heroverweging eveneens af van het opleggen van boetes. De bezwaren van Vierstroom en Careyn zorgden voor twijfel over de uitleg die de NMa in eerste instantie had gegeven aan de tussen beide zorginstellingen gesloten overeenkomst. Daardoor kan de NMa niet meer met zekerheid vaststellen dat de thuiszorginstellingen daadwerkelijk  een afspraak hebben gemaakt met als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen.

ViVa! Zorggroep en Zorgbalans

De NMa heeft de boetes van 4 miljoen euro en 8 ton aan respectievelijk ViVa! Zorggroep en Zorgbalans ingetrokken. Zij werden in 2008 beboet vanwege vermeende afspraken over een verdeling van werkgebieden die in strijd zouden zijn met de Mededingingswet. Medio 2007 deed de NMa een inval bij ViVa! Zorggroep en Zorgbalans.

ViVa! Zorggroep en Zorgbalans stellen in een persverklaring dat de langdurige samenwerking van Zorgbalans met diverse aanbieders in de regio “gericht was op het bieden van geïntegreerde zorg op maat in de wijken, en pertinent niet op het verdelen van markten of klanten. Deze ketenbenadering werd overal in de sector door overheid en zorgkantoren gepropageerd en door zorgaanbieders gevolgd.” Eduard van Bockel, lid van de Raad van Bestuur van Zorgbalans: “De politieke wil en de heersende wet- en regelgeving dwingen ons tot samenwerken én concurreren. Dat levert al gauw een tegenstrijdig beeld op”, aldus Eduard van Bockel.

Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg

De NMa ziet een positieve trend waarbij steeds meer thuiszorgondernemingen zich bewust zijn van concurrentie en de regels die daarbij gelden. Naar aanleiding hiervan heeft de thuiszorg niet langer prioriteit voor de NMa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top