ACTUEEL

Inspectie stelt bedrijfsarts onder toezicht

Inspectie stelt bedrijfsarts onder toezicht

Bedrijfsartsenpraktijk Viaene in Goes is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de IGZ is er “een groot aantal tekortkomingen in de praktijkvoering”.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts gaat volgens de inspectie zijn boekje te buiten door ook buiten zijn deskundigheidsgebied te werken, de onderzoeken die hij doet staan niet in verhouding met wat hij wil weten en hij kiest niet voor de minst belastende methode van onderzoek doen voor zijn cliënten.

Richtlijnen

“Hij laat bijvoorbeeld onderzoeken overdoen die anderen al gedaan hebben”, illustreerde een woordvoerster van de inspectie dinsdag. “En hij maakt handgeschreven dossiers.” Zijn handschrift zou zo onleesbaar zijn dat wanneer hij afwezig is, de verdere zorg voor zijn cliënten niet gewaarborgd kan worden. Ook zou hij de richtlijnen voor het opstellen van dossiers niet respecteren.

Maatregelen tegen arts

Twee meldingen van mensen en de uitspraken van het Centraal en Regionaal Tuchtcollege waren aanleiding voor de ondertoezichtstelling. Van de tuchtcolleges kreeg de arts een berisping, een waarschuwing en een voorwaardelijke schorsing van 3 maanden opgelegd. Na de uitspraken van de tuchtcolleges zou de bedrijfsarts geen verbeteringen hebben aangebracht. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top