ACTUEEL

NZa adviseert vrije prijzen eerstelijns geboortezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de invoering vrije prijzen in de eerstelijns geboortezorg per 1 januari 2014. Daarnaast adviseert de NZa om te experimenteren met een integraal tarief voor de verloskundige keten.

Samenwerking geboortezorg

Deze stappen zijn bedoeld om de samenwerking in de verloskundige keten te steunen. Op dit moment zijn de prijzen voor de tweedelijns geboortezorg al vrij. Door ook de prijzen in de eerstelijn niet langer te reguleren komen er gelijke spelregels voor het maken van prijsafspraken en afspraken over samenwerking, stelt de NZa. Zorgverzekeraars kunnen zo beter samenwerkingsverbanden stimuleren en afspraken maken over de resultaten van deze samenwerking.

Onderlinge samenwerking

De NZa kwam met het advies op verzoek van minister Schippers van VWS. Zij had de NZa gevraagd te adviseren hoe de bekostiging van geboortezorg de onderlinge samenwerking in deze sector kan ondersteunen. De zorg zelf initieert al samenwerkingsvormen, zoals meer en intensief overleg tussen gynaecologen en verloskundigen en gezamenlijke voorlichting.

Experimenten integraal tarief

Een integraal tarief voor de hele keten vindt de NZa op dit moment nog een stap te ver, omdat de samenwerking in de verloskundige keten zich pas in de beginfase bevindt. Bovendien voorziet de NZa mogelijk negatieve effecten, zoals beperkingen van keuzevrijheid voor de zwangere en de verzekeraar. De NZa laat echter weten deze mogelijkheid in een latere fase opnieuw te willen bekijken. Ze NZa adviseert aanbieders en verzekeraars te gaan experimenteren met een ketentarief. Dat is volgens de NZa mogelijk met de beleidsregel innovatie. De NZa gaat deze experimenten vervolgens evalueren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top