ACTUEEL

Huisartsenvereniging LHV stevent af op faillissement

Huisartsenvereniging LHV stevent af op faillissement

Huisartsenvereniging LHV staat er financieel slecht voor. Als gevolg van een boete van de NMa heeft de vereniging over 2011 een miljoenenverlies geleden. De LHV kampt zodoende met een negatief eigen vermogen, waardoor de vereniging technisch failliet is.

De penibele situatie is vorige week dinsdag besproken tijdens een algemene ledenvergadering. Skipr beschikt over de persoonlijke aantekeningen van één van de aanwezige huisartsen.

Verlies

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legde de LHV vorig jaar een boete op van 7,7 miljoen euro. De huisartsenvereniging zou verboden vestigingsafspraken hebben gemaakt. De huisartsenvereniging vecht die boete nog aan, maar heeft het bedrag ervan al wel in de jaarrekening 2011 verwerkt. Als gevolg daarvan is het exploitatieresultaat negatief: minus 8,2 miljoen euro. De aanwezige huisarts schrijft: “Door de boete en de juridische procedures gaat de LHV net niet kopje onder.”

Kaalgeplukt

Bestuurslid en penningmeester Bram Stegeman van de LHV bevestigt dat. “We worden volledig kaalgeplukt. De LHV kan deze boete niet betalen. Ik moet straks met de pet rond bij de leden. Dit is buitengewoon ernstig.”

Reservering

De huisartsenvereniging heeft jaarlijks een begroting van 10 miljoen euro, afkomstig uit de contributie van de leden. Vorig jaar boekte de vereniging een winst van 107.000 euro. Om de boete te kunnen voldoen heeft de LHV een voorziening getroffen van 9,2 miljoen euro, vertelt Stegeman. Dat is inclusief de kosten voor juridische procedures, tot aan het Europees Hof aan toe. Stegeman: “We gaan door tot aan het gaatje.”

Technisch failliet

Door de boete heeft de LHV nu een negatief eigen vermogen van 1,7 miljoen euro; en is daarmee technisch failliet. De voorziening gaat ten koste van de bestedingsreserves, wat in de toekomst ook de activiteiten van de LHV schaadt. Stegeman: “Er zijn straks ingrepen in de organisatie nodig om het te kunnen redden. De interne gevolgen kan ik nog niet overzien.”

Onverklaarbaar

Stegeman noemt de hoogte van de boete onverklaarbaar. “Normaal legt de NMa een boete op van 10 procent van de omzet. Zo’n boete als wij nu krijgen zou bij een onderneming onmogelijk zijn, dan gaat het bedrijf failliet.” Volgens Stegeman heeft het boetebesluit ook bij andere brancheorganisaties tot onrust geleid.

Boetebesluit NMa

De hoogte van de boete is zo hoog, omdat de LHV geen bedrijf is. De LHV geldt voor de NMa als een ondernemersvereniging. De hoogte van de boete is daarom gebaseerd op de hoogte van de omzet van alle aangesloten ondernemers. Lees het boetebesluit voor de rekenstappen die de NMa maakte (vanaf pagina 55 en verder).

Individuele zaak

Woordvoerder Barbara van de Rest-Roest van de NMa stelt dat bedrijven als gevolg van een boete van de NMa in elk geval nooit failliet gaan. De NMa kan geen uitspraken doen over deze individuele zaak.

Betaling boete

Wel wijst de woordvoerder op de betalingsregels. Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de LHV de boete niet te betalen. Dat hoeft pas als een Nederlandse rechter de NMa in het gelijk stelt, op z'n vroegst in 2013. Als dat gebeurt, moet de LHV ook de wettelijke rente betalen sinds het opleggen van de boete. (Daan Marselis)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

5 juli 2012

En dan ook nog de Schade die huisartsen hebben opgelopen agv faillissement van de declaratieservice LDD. Dat is meer dan 8 Miljoen...

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

5 juli 2012

Skipr dient te vermelden dat de NMa de LHV beboet voor ernstige overtreding van de Mededingingswet en voor verbreking van een verzegelde kamer.
De LHV heeft een eigen verantwoordelijkheid in deze.

Kriek

5 juli 2012

Het is lastig te aanvaarden dat het verbreken van een verzegelde kamer door een schoonmaker kan leiden tot buitenproportionele boetes.
Het is nog lastiger te aanvaarden dat een volledige beroepsgroep op de rand van de afgrond balanceert als gevolg van een absurd hoge, buitenproportionele, boete. En kan iemand mij vertellen waarom deze boete ook alweer is gegeven? Zijn er mensen mishandeld, doodgegaan, levenslang invalide geworden?
Om te roepen dat "de LHV een eigen verantwoordelijkheid heeft in deze" is mij al te makkelijk.
Het gezond boerenverstand zijn wij allang verloren blijkbaar.Leve de markt!

Schulte

6 juli 2012

@ Kriek. Als de NMa gelijk heeft dan is de zorg duurder en slechter geworden van de concurrentiebeperkende maatregelen van de LHV. Aangezien het totale zorgbudget ongeveer vaststaat leidt dat dus twee keer tot kwaliteitsverlaging. Oftewel ja, er zijn mensen doodgegaan, mishandeld en levenslang invalide geworden door het handelen van de LHV (althans in de ogen van de NMa).

E.Kriek

6 juli 2012

@Schulte, ik kan slechts constateren dat de NMa dan een dermate simpel model van de werkelijkheid hanteert dat het mij diep ontroert.
Wat kan het leven toch simpel zijn!

E.Kriek

6 juli 2012

In de tussentijd ben ik zo vrij geweest om diverse namen door gegeven aan Professor Don en zijn ijverige knokploeg.
Het gaat om staatsgevaarlijke lui, die nog VOOR het dappere optreden van de NMa de NL huisarts hebben geroemd vanwege kwaliteit, kosteneffectiviteit, laagdrempeligheid en wetenschappelijke output.
De maatschappij zal later deze periode indelen in twee: de rampspoed VOOR , en het walhalla NA het heldhaftige en kordate optreden van professor Don en zijn knokploeg!
( de pre-Don, en de post-don periode) .

A.Hes

8 juli 2012

@Kriek: deze absurde toestanden,volledig en totaal buitenproportioneel kunnen m.i. alleen maar plaatsvinden in een over-over- gereguleerde maatschappij, die bulkt van de welvaart, waar geen wezenlijke dingen (oorlog, armoede,honger) meer zijn omzich druk over te maken. (politiek staat mijlenver van werkelijkheid als het gaatom armoede en honger, ook dat nog) Kortom, waar gaat het nog om in dit landje: toezicht houden want anders hebben we geen problemen op te lossen en dus niks te doen: oost europese toestanden van voor de val van de muur? Vóór de marktwerking in de zorg werden de zorgbudgetten niet zo waanzinnig overschreden, toen we nog vestiging- en spreidingbeleid, dwz grenzen hadden(per slot van rekening blijven we allemaal een beetje kind diep van binnen en vinden we grenzen prettig, kijk maar wat er nu met de tandartsentarieven gebeurt, als mamma teveel vrijheid geeft luisteren de stoute tandartsen helemaal niet meer naar mamma). Ik walg van het huidige nederlandse zorgsysteem waar ik als 1ste lijns zorgverlener al 25 jaar in meedraai.

Top