Finance

Vrije prijsvorming krikt resultaten ziekenhuizen op

Ziekenhuizen hebben in 2008 betere financiële resultaten geboekt. Het gemiddelde exploitatieresultaat van anderhalf procent was hoger dan de vier jaren ervoor. Het eigen vermogen van ziekenhuizen is hiermee gestegen tot een gemiddelde van ruim elf procent. Dit ligt nog altijd onder het minimumstreefpercentage van vijftien procent.

'Ziekenhuizen doelmatiger door vrije prijsvorming'

Roelf de Boer, voorzitter van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, geeft als verklaring: “Als gevolg van de uitbreiding van vrije prijsvorming worden ziekenhuizen steeds doelmatiger”.

Negen op tien ziekenhuizen winstgevend

De toename van het exploitatieresultaat blijkt uit een analyse van de NVZ op basis de jaarrekeningen over 2008 van 65 procent van de Nederlandse algemene ziekenhuizen. Hieruit blijken negen op de tien ziekenhuizen vorig jaar winstgevend. In 2007 gold dat nog voor circa drie kwart. Een kwart draaide in 2007 nog verlies, meldde het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) begin mei ook al.

Eigen vermogen ziekenhuizen nog ondermaats

Toch waarschuwt de NVZ voor zelfgenoegzaamheid. “Om de toenemende bedrijfsrisico’s die bij gereguleerde marktwerking spelen het hoofd te kunnen bieden, moeten de marges nog flink omhoog”, aldus De Boer. Het eigen vermogen ligt bij veel ziekenhuizen nog steeds onder het minimum streefpercentage van vijftien procent.

NVZ steunt plannen uitbreiding liberalisering prijzen

De NVZ-voorzitter ziet een verband tussen de liberalisering in de ziekenhuisbranche en de verbeterde exploitatieresultaten. “Het deel van de verrichtingen die onder vrije prijsvorming vallen, was aanvankelijk tien procent, vervolgens twintig procent en nu onderhandelen ziekenhuizen over circa een derde van de verrichtingen met verzekeraars. Dat zorgt ervoor dat de efficiency in onze branche steeds verder toeneemt; ook als het gaat om zorg die niet onder gereguleerde marktwerking valt.” De NVZ steunt de plannen van minister Klink om de vrije prijsvorming per 2011 uit te breiden naar zeventig procent.

Omzetstijging ziekenhuizen in 2008

De omzet van de ziekenhuizen kwam in 2008 uit op 11,1 miljard euro: 5,9 procent meer dan in 2007. Deze stijging lag in lijn met die in de afgelopen jaren.  Een uitsplitsing naar volume- en prijseffect is nog niet goed te maken, aldus de NVZ.

Ligduur patiënten daalt verder

Het aantal eerste polikliniekbezoeken is in 2008 met 3,1 procent gestegen, het aantal opnames met 3,7 procent en het aantal dagbehandelingen met 7,1 procent. Het aantal dagen dat een patiënt in een ziekenhuis verblijft, is gedaald, zoals ook de afgelopen jaren. De gemiddelde ligduur voor de ongeveer 1,6 miljoen opnames was 5,7 dagen, tegen 6,0 dagen in 2007. Voor het B-segment (verrichtingen waarvoor vrije prijsvorming geldt) bedroeg de ligduur 3,6 dagen en voor het A-segment (gebudgetteerde zorg) 6,3 dagen. De verlaging van de ligduur is een voortzetting van een langdurige trend.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top