ACTUEEL

Noodlijdend Thuiszorg Rotterdam lijkt gered

Espria, ADG dienstengroep en Thuiszorg Rotterdam hebben een intentieovereenkomst getekend die erop gericht is om te onderzoeken hoe de continuïteit van Thuiszorg Rotterdam duurzaam kan worden gewaarborgd. Thuiszorg Rotterdam richtte zich tot de beide andere partijen omdat zij organisatie niet meer op eigen kracht voort kan zetten.

Bestuurder Eric Hisgen van Thuiszorg Rotterdam denkt dat de organisatie onder de vleugels van Espria en ADG de beste overlevingskansen heeft. “De kennis en ervaring van deze partijen zal ons bovendien helpen om ons 'Thuis in de buurt' concept verder uit te bouwen en tot een succes te maken."

Joint venture

Espria en ADG willen de activiteiten van Thuiszorg Rotterdam onder brengen in een nieuw op te richten joint venture. De Vervolgens zal er worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de organisatie snel weer financieel gezond te maken.

De noodlijdende thuiszorgorganisatie heeft een zware tijd achter de rug. In januari 2011 werd bekend dat Thuiszorg Rotterdam moest snijden in de organisatie. Er verdwenen toen zo’n zeventig banen, voornamelijk in managements- en ondersteunende functies. In juni van dit jaar werd bekend dat het bedrijf, dat over 2011 zo’n 3,5 miljoen euro verlies leedt, de fusieplannen met thuiszorgaanbieder Aafje op heeft geschort. Toen werd al bekend dat Thuiszorg Rotterdam met twee andere financieel sterke partners in onderhandeling was.

Boekenonderzoek

De komende maanden zullen onder andere worden besteed aan een boekenonderzoek van Thuiszorg Rotterdam en het verkrijgen van definitieve goedkeuring van onder andere medezeggenschapsorganen, vakbonden, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top